• FEAST Barcelona 2015
  • Data: 4 al 6 de maig de 2015
  • Lloc: Universitat Pompeu Fabra
  • Informació addicional: Consulteu-ne el programa i la informació addicional aquí.
 • COST SignGram Summer School Barcelona 2015
  • Data: 7 al 9 de maig de 2015
  • Lloc: Universitat Pompeu Fabra, campus del Poblenou
  • Informació addicional: Consulteu la informació addicional aquí.
 • Esdeveniments passats

 • Defensa de tesi doctoral: les construccions relatives en LSC
  • Doctoranda: Marta Mosella
  • Data: 18 d'abril de 2012
  • Lloc: Sala de Graus de la UB, edifici històric
  • Informació addicional: hi haurà interpretació a la LSC.
 • Icelandic Sign Language and the Deaf Community in Iceland
  • Ponent: Rannveig Sverrisdóttir (Universitat d'Islàndia)
  • Data: 18 d'abril de 2012, a les 9h.
  • Lloc: Aula 52.737, Edifici Tànger del Campus de la Comunicació de la UPF
  • Informació addicional: hi haurà interpretació a la LSC.
 • Workshop: Combining Clauses in Sign Language
  • Data: 19 d'abril de 2012
  • Lloc: Aula 52.101, campus de la comunicació de la UPF
  • Informació addicional: Interpretació a llengua de signes. Consulteu el programa aquí.
 • Defensa de tesi doctoral: The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC). Reference, specificity and structure in signed discourse
  • Doctoranda: Gemma Barberà
  • Data: 20 d'abril de 2012
  • Lloc: Sala de graus de l'edifici Tànger del campus de la comunicació de la UPF
  • Informació addicional: hi haurà interpretació de l'anglès a la LSC.
 • La gramàtica de l'espai en llengua de signes catalana (LSC): l'expressió de l'especificitat
  • Ponent: Gemma Barberà (Universitat Pompeu Fabra)
  • Data: 11 de maig de 2012, a les 18:30h.
  • Lloc: Sala d'actes de la Casa del Mar (c/Albareda, 1-13, Barcelona)
  • Informació addicional: la ponència serà en LSC amb interpretació al català.
 • IV seminari de la LSC
  • Data: 25 de maig de 2012
  • Lloc: Institut d'Estudis Catalans (c/Carme, 47, Barcelona)
  • Informació addicional: consulteu el programa aquí.
 • Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory
  • Dates: 1 i 2 de juny de 2012
  • Lloc: Universitat de Varsòvia (Polònia)
  • Informació addicional: consulteu el programa aquí.
 • Texas Linguistics Society Conference
  • Dates: 23 i 24 de juny de 2012
  • Lloc: Universitat de Texas (Austin)
  • Informació addicional: consulteu el programa aquí.
 • COST training school
  • Dates: 3 i 4 d'agost de 2012
 • Hamburg SL corpora summer school
  • Dates: 6 al 17 d'agost de 2012
  • Lloc: Universitat d'Hamburg
  • Informació addicional: consulteu el programa aquí.
 • Workshop: Quotation: Perspectives from Philosophy and Linguistics
  • Dates: 27 al 29 de setembre de 2012
  • Lloc: Ruhr University Bochum
  • Informació addicional: consulteu el programa aquí.
 • Escola de tardor de Göttingen: Shifting perspectives - non canonical forms of reported discourse in spoken and sign languages
  • Dates: 1 al 5 d'octubre de 2012
  • Lloc: Universitat de Göttingen
  • Informació addicional: consulteu el programa aquí.
 • Workshop: Journée Langues des signes et référence nominale
  • Dates: 27 de febrer de 2013
  • Lloc: Université Paris 8
  • Informació addicional: En Josep Quer i la Gemma Barberà hi parlaran de Nominal referential values of semantic classifiers in signed discourse. Consulteu el programa aquí.
 • DGfS Workshop: Linguistic Foundations of Narration in Spoken and Sign Languages
  • Dates: del 13 al 15 de març de 2013
  • Lloc: University of Potsdam
  • Informació addicional: En Josep Quer i la Gemma Barberà hi parlaran de Contrastive topics and role shift in Catalan Sign Language (LSC) narratives. Consulteu el programa aquí.
 • TISLR 11 (Theoretical Issues in Sign Language Research)
  • Dates: 10 al 13 de juliol de 2013
  • Lloc: centre Deafness, Cognition and Language (DCAL) a la University College of London (UCL)
  • Informació addicional: En Josep Quer, la Gemma Barberà, la Marta Mosella i la Celia Alba hi participaran amb presentacions i pòsters. Consulteu el programa aquí (l'enllaç és extern).
 • Congrés Nacional de la Llengua de Signes Espanyola
  • Dates: 26 i 27 de setembre de 2013
  • Lloc: sala d'actes Ernest Lluch del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
  • Informació addicional: En Josep Quer hi participarà com a ponent convidat amb una xerrada sobre "La investigació lingüística de la llengua de signes com a fonament per a la normalització" i la Gemma Barberà participarà a una taula rodona i farà una ponència sobre el "Projecte de corpus de la Llengua de Signes Catalana (LSC)". El congrés es retransmetrà en directe. Aquí hi trobareu més informació.
 • V Seminari de la LSC
  • Data: 15 de maig de 2014
  • Lloc: Institut d'Estudis Catalans (c/Carme, 47, Barcelona)
  • Informació addicional: consulteu el programa i informació addicional aquí i aquí.
 • Conferència: The psycholinguistic and neural consequences of bimodal bilingualism
  • Ponent: Karen Emmorey (San Diego State University)
  • Data: 19 de maig de 2014, a les 15.00
  • Lloc: Auditori, Campus de la Comunicació de la UPF
  • Informació addicional: hi haurà interpretació anglès-LSC.
 • COST SignGram Summer School
  • Dates: del 6 al 8 de juny de 2014
  • Lloc: Università Ca'Foscari, Venezia
  • Informació addicional: en Josep Quer, amb la doctora Chiara Branchini, hi presentaran el seu treball sobre Subordination and Role Shift (la subordinació i el canvi de rol). Podeu trobar més informació aquí.
 • Venice FEAST 2014
  • Dates: del 9 a l'11 de juny de 2014
  • Lloc: Università Ca'Foscari, Venezia
  • Informació addicional: la Gemma Barberà, amb la doctora Patricia Cabredo Hofherr, hi presentarà la seva feina a les ponències Is there a signed passive? (Existeix una passiva signada?) i R-impersonal constructions in Catalan Sign Language: Indefinite pronouns and contrastive meaning (Les construccions R-impersonals en LSC: pronoms indefinits i sentit contrastiu). En Josep Quer hi participarà amb la ponència Brow raise revisited: a case study in conditionals and related complex sentences (Una revisió de l'aixecament de celles: un estudi de cas sobre les condicionals i altres oracions complexes relacionades). Consulteu el programa i informació addicional aquí (l'enllaç és extern).
 • Congreso CNLSE sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española
  • Data: 3 d'octubre de 2014
  • Ponents: Santiago Frigola, Delfina Aliaga, Gemma Barberà i Cristina Gelpí
  • Presentació: La lengua de signos en los estudios universitarios de grado de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Pompeu Fabra
  • Informació addicional: podeu veure la presentació aquí  (l'enllaç és extern).
 • Congrés ProSign a Hamburg
  • Ponent: Delfina Aliaga
  • Data: 25 de setembre de 2014
  • Presentació: Nivell B1: LSC servirà per donar a conèixer la feina que s’està fent des de la Universitat Pompeu Fabra per a adaptar els continguts i materials docents en LSC al Nivell B1 del MCER.
  • Informació addicional: en el marc del segon congrés del projecte ProSign per a l'adaptació de les llengües de signes del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Podeu veure la presentació aquí  (l'enllaç és extern).
 • Entrega diplomes curs de Lingüística aplicada a la LSC i Premi LSC a Juan Frigola
  • Data:11 d’octubre 2014
  • Acte: Lliurament dels diplomes del curs de Lingüística aplicada organitzat per la FESOCA
  • Professorat del curs: Santiago Frigola, Delfina Aliaga i Gemma Barberà
  • Informació addicional: en un acte annex, la FESOCA va fer entrega del Premi LSC al Juan Frigola, el primer professor sord de llengua de signes de Catalunya i Espanya. Podeu veure'n el reportatge aquí (l'enllaç és extern).
 • Curs d'actualització lingüística organitzat per la CNSE
  • Dates: 26 a 29 de novembre de 2014
  • Públic: professors sords i intérprets de llengua de signes d'arreu d'Espanya
  • Contingut: Pragmática de l'LSC (impartit per la Gemma Barberà); Aspectes verbals de la LSE (David Sánchez); Qüestions sobre la coherència discursiva en LS (Saúl Villameriel); Recursos estilístics en la literatura y la poesia (Miguel Ángel Sampredor. Teniu més informació aquí (l'enllaç és extern).
 • Workshop sobre impersonalitat i llengües de signes
  • Data: 6 de febrer de 2015
  • Lloc: Universitat París 8
  • Informació addicional: Organitzat per la Gemma Barberà. Consulteu-ne el programa i la informació addicional aquí (l'enllaç és extern).
 • Conferència “El dret al llenguatge: per què caldria ensenyar llengua de signes a tots els nens sords”
  • Ponent: Dra. Donna Jo Napoli (Swarthmore College, Estats Units)
  • Data: 12 de febrer de 2015, a les 18h
  • Lloc: Auditori del Campus de la Comunicació-Poblenou (Roc Boronat 138) de la UPF
  • Contingut: La professora Donna Jo Napoli, del Swarthmore College dels Estats Units, una de les autores de l'article que vam traduir i difondre l'any passat (sobre els arguments científics que donen suport a la idea que cal oferir llengua de signes a qualsevol infant sord),  farà una conferència per explicar-nos-en el contingut. Està organitzada conjuntament per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i pel Laboratori de llengua de signes catalana (LSCLab) de la UPF, i té com a títol “The right to language: Why all deaf children should be taught a sign language” (“El dret al llenguatge: per què caldria ensenyar llengua de signes a tots els nens sords”).
  • Informació addicional: Hi haurà interpretació simultània d’LSC i anglès-català.