L'IWCH (Interfície Web de Consulta d'Horaris) de Traducció i Ciències del Llenguatge

ara es troba al seu propi servidor

cap a on serà redirigit en

10 segons

 

Preneu nota de la nova adreça per tal d'accedir-hi directament la propera vegada