Consulta per àmbits docents    (cerca combinada amb professors, codi d'assignatura, grups i seminaris)
  Àmbits docents
1.- Descripció i comparació de llengües   2.- Idioma alemany  
3.- Idioma anglès   4.- Idioma francès  
5.- Interpretació oral   6.- Lingüística general  
7.- Llengua catalana   8.- Llengua espanyola  
9.- Llengües en entorns educatius   10.- Llengües en entorns empresarials  
11.- Llengües en entorns socials   12.- Llengües i cultures en l'Espanya actual  
13.- Llengües i tecnologia   14.- Reflexió sobre la traducció  
15.- Tecnologies de la traducció   16.- Traducció especialitzada cientificotècnica  
17.- Traducció especialitzada humanisticoliterària   18.- Traducció especialitzada juridicoeconòmica  
19.- Traducció general de l'alemany   20.- Traducció general de l'anglès  
21.- Traducció general del francès   22.- Traducció i comparativa entre català i espanyol        
23.- Traducció i mitjans de comunicació   24.- Traducció, interpretació i idioma LSC  
25.- Transversal: comunicació, documentació i terminologia   26.- Treball de fi de grau i pràcticum  
27.- Tutories de grau  

Escriviu el nom o cognom del professor

Escriviu el codi de l'assignatura:

Grups Grans:   GG1   GG2   GG3   GG4  
     
Seminaris