• Vincles d'interès

http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/signes/pagines/entrada.htm

Aquesta web, elaborada pel Gabinet de llengua catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Servei de llengües i terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, explica amb claredat l'ús dels signes de puntuació i incorpora exemples i exercicis força útils.

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/323/3231/323115/

Web de recursos lingüístics, elaborada pel SALC (Universitat Pompeu Fabra), que inclou un apartat sobre puntuació. En aquest apartat hi trobareu explicacions de l'ús dels signes de puntuació, així com exemples i exercicis.

Bibliografia

Tornar adalt

 

LA PUNTUACIÓ
LA COMA