Geogr. Hum. /1

1. UN MÓN INTEGRAT, UN MÓN DESIGUAL

1.1. Globalització, interdependència i desigualtat als espais mundials

El món en el qual vivim, cada vegada està més integrat. Els fenòmens socials, polítics, culturals, econòmics… porten conseqüències a escala global (a diferència respecte anys i segles anteriors). Aquest procés de globalització és més acusat des de la caiguda del mur de Berlín i la posterior descomposicidel bloc socialista.

El sistema capitalista

Es globalitza un sistema econòmic i social: el capitalisme. Aquest sistema es fonamenta en:

- L'individualisme. Respecte a la llibertat de cada individu.
- La propietat privada.
- La no ingerència de l'Estat en les qüestions econòmiques. "Laisser faire, laisser passer". En resum, el liberalisme.
- La confiança en un mecanisme, per equilibrar un sistema: el mercat i la competència que comporta.

La institució clau d'un sistema capitalista és la democràcia parlamentària.

L'objectiu dels agents dels sistema és l'acumulació de capitals (increment màxim de beneficis).

El sistema capitalista té tendència expansionista, a diferents nivells:

- Geogràfic: Les empreses intenten la màxima implementació territorial. Ex: Inversions neo-colonitzadores espanyoles a l'Amèrica del Sud.
- Cerca de noves inversions: El capitalisme evoluciona invertint en noves esferes de la vida de les persones que puguin resultar lucratives.
- Promoció científica – tecnològica.

Globalització

Característiques principals de la globalització:

- Es dóna degut a l'hegemonia del capitalisme.
- Mundialització dels mercats financers.
- Xarxes d'informació. Ex: satèl·lits, Internet…
- Xarxes de comunicació, tant de persones com de mercaderies.
- Tendència a l'augment de la mida de les empreses. Augment de dimensió per augmentar beneficis, mitjançant mecanismes com les fusions.

Creix la integració però al mateix temps les desigualtats:

- El 20% dels països reben el 80% dels ingressos.
- L'any 1960 la relació de PIB's entre el país més pobre i el més ric del
planeta, era de 1 a 30. L'any 1990 havia augmentat fins a: 1 a 90.
- En valor absolut la pobresa augmenta (quan diem pobresa ens referim a pobresa extrema que guanya – d'1$/dia). Les grans bosses de pobresa són Àsia (sud) i Àfrica. El més sorprenent d'aquestes dades és que en % l'augment més important de la pobresa correspon a Europa. La desmembració del "taló d'hacer" ha comportat que el 5% de la població europea (tenint en compte l'ex-URSS europea) estigui en els nivells de pobresa extrema (dades any 1990).

Tot i això, molts països del món resten exclosos de la globalització. Per qüestions bàsicamt econòmiques. Però seguramt també per qüestions socials, polítiques o religioses. Ex. Aràbia Saudita està prohibit Internet per motius religiosos, ja que es considera que és una font de perversió. 

Ó Arnau Urgell, Apunts de Geografia Humana –1r de Ciències Ambientals, UAB.