• Exercicis

A les frases següents els han desaparegut tots els parèntesis. Corregeix les frases següents introduïnt tots els parèntesis que creguis convenients d'acord amb els usos més freqüents que hem esmentat anteriorment.

a) D'acord amb el criteri de l'autor Chomsky, 1992, aquesta és una qüestió cabdal.
b) Us agrairem que ens feu arribar la vostra resposta al fax 34 3 542 21 31.
c) Per a més informació adreceu-vos al PIE telèfon 532 21 23.
d) A l'octubre de 1995 el Quebec va celebrar el seu segon referèndum per la independència en quinze anys el primer va tenir lloc l'any 1980.
e) Malgrat els importants avenços dels darrers anys en matèria de normalització lingüística, només sis de cada deu estudiants del Vallès Occidental exactament el 60,31% [dades del curs 1994-95] van fer les proves de selectivitat en català.
f) La Resolució publicada al DOGC 2067, de 26-6-95 concedeix diversos ajuts a les universitats públiques.
g) Cal que confirmeu la vostra assistència al telèfon 450 19 34 extensió 3458.
h) El president Companys va néixer al Tarròs Urgell l'any 1882.
i) El Boston College té la seva seu a Chestnut Hill Massachusetts, EUA.
j) Cal escriure una coma i no pas un apòstrof entre els números enters i les fraccions decimals de les xifres que en duen.
k) La llengua escrita és condicionada pels mitjans físics lletres, signes auxiliars, línies, etc. de què se serveix.
l) El guió és una ratlla horitzontal aproximadament el doble de llarga que el guionet; s'utilitza en enumeracions, taules i diàlegs guió d'obertura i en incisos guions d'obertura i de tancament.

(Frases extretes del Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra)

Revisa la teva pràctica

USOS MÉS FREQÜENTS / ERRORS MÉS FREQÜENTS

Tornar adalt


LA PUNTUACIÓ
ELS PARÈNTESIS