Atenció!

A continuació, et presentem una bateria de deu preguntes basada en les relacions anteriors que t'ajudarà a desenvolupar el teu tema:

 1. De què és causa _____? LA CAUSA
 2. De què és conseqüència _____? LA CONSEQÜÈNCIA
 3. Hi ha diversos tipus de _____? LA CLASSIFICACIÓ
 4. A què s'assembla o es diferencia _____? L'ANALOGIA I EL CONTRAST
 5. Quina és la importància de _____? LA CONTEXTUALITZACIÓ (context social i temporal)

  En relació amb aquesta pregunta, pots utilitzar el mètode de les frases encetades. Es tracta d'acabar d'escriure cinc o sis frases que comencin amb El més important és..., tot apuntant les idees més rellevants.

 6. Quins fets es coneixen sobre _____? LA PRECEDÈNCIA I L'EXPERIÈNCIA D'AUTORITATS
 7. Quines experiències pròpies podria relacionar amb _____? L'EXPERIÈNCIA PERSONAL
 8. Quins fets se succeeixen a _____? LA SUCCESSIÓ
 9. Quins exemples significatius poden il·lustrar _____? L'EXEMPLIFICACIÓ
 10. Pot _____ presentar-se de forma general? LA GENERALITZACIÓ

Per tant, com pots observar, és important que et formulis aquestes preguntes i que coneguis bé el tema que desenvoluparàs des de tots els punts de vista.