Atenció!

 

  Revisa la pràctica

  1. c

  2. b

  3. c

  4. b

  5. a

  6. c