En aquesta secció es presenten un seguit d'activitats orientades cap a la millora de la redacció dels textos jurídics:

 

 

TEXTOS JURÍDICS
TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA