Projectes

Les polítiques lingüístiques per a les persones sordes signants europees necessiten gramàtiques de referència de les seves llengües de signes, ja que generalment són inexistents o d’una validesa limitada, en cas que existeixin. Constitueixen la base per a fins docents i d’aprenentatge. A més, les gramàtiques descriptives són essencials per a la documentació d’un patrimoni lingüístic i cultural europeu que fins la data encara no s’ha reconegut.

La combinació d'oracions, és a dir, els mecanismes gramaticals que integren oracions en unitats més grans, ha rebut poca atenció fins ara en llengües de signes (LS). Aquest projecte es basa en i expandeix el precedent, ClauseCombiSL1.