Programa del Workshop d'UR-Ling 2011

Dijous, 19 de maig de 2011

09.30-10.00Methodological proposal for the evaluation of norm implementation concerning relative clauses in the Catalan language
Aina Labèrnia (GLiF)
10.00-10.30L'adquisició de la prosòdia en català durant el balboteig
Núria Esteve (GrEP)
10.30-11.00Pendent de confirmar
Teodora Mehotcheva (ALLENCAM)
11.00-11.30Cafè
11.30-12.00L'aprenentatge incremental en PLN
Francesc Benavent (GLiCom)
12.00-12.30A neurocognitive approach to figurative language: neurophysiological insights on conventional and novel metaphor comprehension
Eduardo Martínez (GLiF)
12.30-13.00El desenvolupament de l'entonació interrogativa i l'epistemicitat: producció i percepció
Meghan Armstrong (GrEP)
13.00-13.30L'impacte del nivell inicial en el desenvoluptament de la fluïdesa oral durant una estada a l'estranger
Margalida Valls (ALLENCAM)
13.30-14.00Síntesi de la parla amb emocions en el domini de les converses virtuals
Yesika Laplaza (GLiCom)