Programa del Workshop d'UR-Ling 2012

Dimarts, 19 de juny de 2012

Matí

9.00-9.20Interrogatives-qu en llengua de signes catalana.
Celia Alba (GLiF)
9.20-9.40El paper de la sintaxi, l'entonació i els gestos facials en el marcatge de les oracions interrogatives.
Joan Borràs-Comes (GrEP)
9.40-10.00El uso de los pronombres personales como mecanismo de cohesión. El caso de los hablantes de árabe marroquí.
Estela García-Alcaraz (ALLENCAM)
10.00-10.20Els factors que afavoreixen les formes sintàctiques no normatives en les produccions escrites dels alumnes de Traducció i Interpretació de la UPF.
Aina Labèrnia (GLiF)
10.20-10.40Pausa-Cafè
10.40-11.00The impact of study abroad and length of stay on phonological development in speech production.
Rebecca Lara (ALLENCAM)
11.00-11.20Aspect and nominalization in South Slavic languages.
Mihajlo Ignatovic (GLiF)
11.20-11.40El paper dels morfemes lligats i altres fenòmens simultanis de la llengua de signes en un sistema de traducció automàtica.
Guillem Massó (Glicom)
11.40-12.00Correlats prosòdics i gestuals de la ironia verbal.
Santiago González (GrEP)