Informació sobre els recursos de llenguatge jurídic català publicats durant el període 2000-2018

Nombre de recursos publicats en període 2000-2018

Nombre de recursos per zona geogràfica

Nombre de recursos per sector

Nombre de recursos segons la relació entre zona geogràfica i el sector

Comunitat Valenciana

Illes Balears

Catalunya

Andorra

Nombre de recursos segons el tipus de font d'informació

Nombre de recursos segons el mitjà

Nombre de recursos segons la seva tipologia

Nombre de diccionaris terminològics segons les seves característiques

Nombre d'entrades

Definicions

Exemples

Llengües