L'any 1997 es va posar en marxa el Projecte d'Autoaprenentatge en aquesta Facultat. El seu objectiu primordial ha estat elaborar un concepte d'elaboració i organització de materials d'autoaprenentatge que permeti tant completar la docència presencial (des de les assignatures de llengua i de traducció) tot incorporant fases de treball autònom relacionades estretament amb els continguts de les assignatures (autoaprenentatge integrat) com donar la possibilitat de treballar interessos específics i/o individuals (autoaprenentatge lliure). Els materials que oferim van dirigits a l'estudiant i es basen en els principis fonamentals de l'autonomia de l'aprenent: la presa de decisions i la consciència sobre el propi procés d'aprenentatge. Amb aquests materials l'estudiant pot:

a) Reforçar els continguts de la classe presencial;
b) treballar interessos específics no compartits amb la resta del grup o no contemplats en els continguts de les assignatures;
c) practicar determinades habilitats, com a consolidació i/o ampliació;
d) orientar-se en el propi procés d'aprenentatge. Els materials d'autoaprenentatge estan organitzats en tres grans blocs: