Els materials d'aquest bloc són materials interactius dirigits a treballar habilitats específiques

a) per a la lectura de textos especialitzats;
b) per a l'exposició oral en contextos acadèmics i d'investigació;
c) per a la redacció d'articles i altres textos dins de l'àmbit acadèmic.

A través de referències creuades internes, aquests materials estan estretament relacionats amb els materials de llengua general. Així mateix, i per tal de poder oferir ajudes estratègiques per a l'aprenentatge així com pautes per a reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, aquests materials incorporen l'àmbit de l'aprendre a aprendre (estratègies i recursos) dins de les mateixes tasques que presenten.

Tria la llengua amb què vulguis començar a treballar.