Fent clic a... Podré...
Gèneres textuals treballar els diferents tipus de gènere textual en cada llengua. Cada gènere textual disposa d'itineraris que et proposen lectures, exercicis i redaccions per tal que milloris la teva competència en la llengua estrangera.
Aprendre a aprendre accedir a un sèrie de textos que t'orienten sobre tot allò que s'ha de tenir en compte quan s'apren una llengua estrangera.
Recursos accedir a recursos disponibles a la biblioteca que t'ajudaran a aprofundir els teus coneixements.
Diccionaris accedir als recursos electrònics de què disposes a la pàgina web de la Biblioteca de la UPF
Principal tornar a la pàgina principal de "Llengua per a fins específics"