Fent clic a...
Podré...
Gèneres textuals
treballar els diferents tipus de gènere textual en cada llengua. Cada gènere textual disposa d'itineraris que et proposen lectures, exercicis i redaccions per tal que milloris la teva competència en la llengua estrangera.
Aprendre a aprendre
accedir a un sèrie de textos que t'orienten sobre tot allò que s'ha de tenir en compte quan s'apren una llengua estrangera.
Recursos
accedir a recursos disponibles a la biblioteca que t'ajudaran a aprofundir els teus coneixements.
Diccionaris
accedir als recursos electrònics de què disposes a la pàgina web de la Biblioteca de la UPF.
Principal

tornar a aquesta pàgina, la inicial de la llengua amb la qual treballes.

la icona

canviar de llengua o d'àmbit (a dalt de tot a l'esquerra).