En aquest bloc s'ofereixen tres tipus de materials: