Si accedeixes als materials per primera vegada, llegeix bé les següents instruccions.

L'entorn ED@T integra seqüències de traducció, cadascuna de les quals es veu identificada mitjançant un número i el títol del gènere textual que s’hi tracta. A més, cada seqüència compta amb un nombre variable de tasques i exercicis que sempre s’exposen breument en un guió inicial que encapçala totes les seqüències. Aquest guió et proposa un ordre específic per tal de realitzar les tasques i exercicis presentats, tot i que aquest ordre resulta orientatiu. Ets tu qui decideix, segons les teves necessitats i interessos, si vols fer totes les tasques i l’ordre en què les fas.

L'estructura característica d'una seqüència de tasques de traducció és la que presentem a continuació. Com veuràs, distingim entre tasques fonamentals, comunes a totes les seqüències, i tasques complementàries que apareixeran o no segons el tipus de seqüència.

TASQUES FONAMENTALS RECOMANADES

 • encàrrec de traducció on s'especifiquen el destinatari i la finalitat de la traducció
 • preguntes en llengua meta sobre el contingut de l'original prèvies a la lectura i d'altres exercicis on s'apliquin estratègies de comprensió escrita
 • original amb notes facultatives referides a problemes de traducció i a estratègies per resoldre'ls
 • proposta de traducció elaborada pels aprenents i supervisada pel docent
 • traducció publicada per revisar o traducció errònia per corregir

TASQUES FACULTATIVES COMPLEMENTÀRIES

 • reactivar els coneixements previs sobre les convencions del gènere en qüestió: redactar en llengua meta un exemplar d'aquest gènere a partir d'un esquema previ
 • comparar el text redactat amb exemplars que han elaborat d'altres aprenents o amb textos paral.lels.
 • consultar textos paral.lels o d'altra documentació complementària relacionada amb l'exemplar del gènere que s'ha de traduir
 • traduir frases contextualitzades provinents d'altres exemplars d'aquest gènere
 • fer exercicis vinculats a qüestions interlingüístiques o interculturals d'especial dificultat i que hagin aparegut al text
 • elaborar un catàleg d'errors de traducció i estratègies aplicades
 • elaborar un catàleg de convencions on, de forma contrastiva, es facin constar les discrepàncies (i similituds) més destacades d'aquest gènere a totes dues llengües.