Materials d'autoaprenentatge de traducció

Els materials d'autoaprenentatge de traducció tenen com a finalitat contribuir a desenvolupar la competència traductora dels estudiants de la forma més autònoma possible. Estan ordenats seguint una classificació paral·lela a la de les assignatures de traducció, és a dir,

a) per modalitat (traducció directa o inversa),

b) àmbit (general o especialitzat) i

c) per nivells de dificultat que es corresponen amb la progressió per trimestres de les esmentades assignatures.

Alhora aquests materials apareixen vinculats normalment a un gènere textual concret que representa el nexe d'unió amb l'autoaprenentatge de llengua i les seves estràtegies de comprensió i producció escrit.