El concepte de llegibilitat designa el grau de facilitat amb què es pot llegir, comprendre i memoritzar un escrit. Cal distingir la llegibilitat tipogràfica, que se centra en la percepció visual del text (dimensió de la lletra, contrast de fons i forma), de la llegibilitat lingüística, que tracta d'aspectes estrictament verbals, com la selecció lèxica o la llargària de la frase. A continuació es donen algunes recomanacions per tal de fer els textos més llegibles i clars per al lector; són recomanacions que solen donar els llibres d'estil, d'una banda, en relació a la construcció d'oracions i, d'altra banda, sobre l'ús de les paraules.

 

 

Bibliografia i vincles

MILLORAR L'ESTIL