Generar idees
Analitzar situació
Organitzar idees
Puntuació

Millorar l'estil

Els paràgrafs
Connectors
Qüestionaris
Tècniques