Analitzar
la situació

Generar idees
Organitzar idees
Puntuació
El paràgraf
Connectors
Miillorar l'estil
Qüestionaris
Tècniques