Resultats

 

BAREM D’AVALUACIÓ

 

* Suma total entre 61 i 80 punts: tens uns hàbits ordenats i intel·ligents de preparació d’exàmens. Ets una persona metòdica i sistemàtica, que pots tenir èxit en la teva vida acadèmica i professional. Si, a més, tens bona memòria i redactes bé, ets candidat/a a matrícula d’honor.

 

* Suma total entre 41 i 60 punts: podries ser més sistemàtic/a en alguns aspectes organitzatius, tot i que, amb una bona capacitat mnemotècnica i d’expressió escrita, pots tirar endavant amb suficiència en els estudis.

 

* Suma total entre 20 i 40 punts: ets una persona poc sistemàtica i gens amant dels mètodes. Hi ha diversos procediments bastant elementals que t’ajudarien a millorar molt els teus resultats acadèmics. La falta d’ordre i de previsió només pots compensar-la amb algunes sortides genials, però és molt difícil tenir l’habilitat dels genis a tots els exàmens.

 

 

[elaborat per J.M. Castellà]