Enquesta personal sobre els apunts de classe


Respon l’enquesta següent, anotant en un full les respostes per a cada punt. A continuació, compareu en grups de tres o quatre el que fa cadascú quan pren apunts i, també més tard, quan els empra per estudiar. Intenteu posar-vos d’acord en el que seria més aconsellable.

A- Quan prens els apunts?
. En quin tipus de classes: teòriques, pràctiques?
. En quins moments o fases de la classe?
. En quin tipus d’assignatura?
. Amb quin tipus de professor/a?

B- Com prens els apunts?
. Apuntes literalment les coses que diu el professor o les canvies?
. Si les canvies, quina mena de canvis hi introdueixes?
. Com saps què has d’escriure i què no?
. Escrius sempre els apunts redactats o en forma d’esquema?
. Què contenen els teus apunts: definicions, instruccions del professor/a, exemples, tot tipus de coses...?
. Què fas quan no entens què diu el professor/a?

C- Ús dels apunts després de classe
. Què fas amb els apunts: passar-los en net, subratllar-los, completar-los, reorganitzar-los, aclarir-ne els dubtes, fer-ne esquemes, ampliar-los amb lectures, redactar-los de nou...?
. Què fas quan no entens el que has escrit?
. Per a què els utilitzes? Amb quin objectiu? En quines ocasions?
. Com prepares un examen amb els apunts de classe? Apunta la seqüència d’accions que fas.

D- Evolució personal en la presa d’apunts
. Quan vas començar a prendre apunts?
. Com ho feies abans i com ho fas ara?
. Ha canviat el teu sistema des que ets a la universitat?

(Enquesta elaborada per J.M. Castellà a partir de C. Monereo i altres, 1997)

Consulta els teus resultats

Tornar adalt

 
 

TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
APUNTS