COM HO FAS?

Assenyala una afirmació en cadascuna de les preguntes següents, segons com et comportis quan redactes. Anota les matisacions o els comentaris que faries en cada afirmació escollida, si no es correspon exactament amb la teva forma de treballar.

1) Buscar models:

a. Abans de començar a redactar, sempre busco i llegeixo textos semblants als que hauré d'escriure.
b. Algunes vegades busco models, quan he d'escriure algun tipus de text que no conec gaire.
c. Mai no busco ni llegeixo textos que pugui utilitzar de model.

2) Pensar en els meus lectors:

a. Penso en els lectors del meu text durant tot el procés de redacció.
b. Només penso en els lectors abans de començar a redactar.
c. Penso més en les idees que vull comunicar que en els meus lectors.

3) Buscar idees al principi:

a. Apunto les idees tal com se m'acudeixen.
b. Apunto les idees primer per a mi, amb les meves paraules, i després busco la millor manera d'explicar-les als lectors, amb les seves paraules.
c. Apunto les idees directament amb paraules i expressions que poden entendre els lectors.

4) Fer esborranys:

a. No faig esborranys; escric directament al full final i el corregeixo amb corrector líquid.
b. Faig un sol esborrany del text, que corregeixo abans de passar-lo en net.
c. Faig diversos esborranys que corregeixo força vegades, segons la dificultat del text.

5) Fer plans i esquemes i modificar-los:

a. Mai no faig esquemes o plans del text; en tinc prou amb una idea mental per començar a redactar.
b. Escric un esquema inicial que algunes vegades canvio quan redacto.
c. Sovint faig diversos esquemes i plans del text, que acostumo a modificar mentre escric, perquè se m'acudeixen idees noves.

6) Llegir mentre s' escriu:

a. Sempre faig moltes pauses mentre escric, per llegir els fragments que ja he escrit.
b. Faig algunes pauses per llegir alguns fragments una o dues vegades.
c. No faig pauses mentre escric i poques vegades llegeixo el que he escrit abans d'acabar-ho.

7) Revisar la forma i el contingut:

a. Reviso sobretot la forma (estil, gramàtica, ortografia, puntuació) en paraules i frases.
b. Reviso sobretot el contingut (estructura, idees, sentit global) en oracions, paràgrafs i fragments extensos.
c. Reviso tant la forma com el contingut.
8) Escriure una idea:

a. Freqüentment reescric una idea de maneres diferents, canviant les paraules, el punt de vista, el to, etc.
b. Algunes vegades reescric una oració, quan no m'agrada la primera versió.
c. Gairebé mai modifico la primera versió d'una idea i, si ho faig, és per corregir-hi alguna falta.

9) Escriure en circumstàncies diferents:

a. Solc seguir sempre els mateixos passos en el procés de composició: generar i ordenar idees, redactar-les i revisar-les.
b. No sempre segueixo tots els passos, però mantinc sempre un mateix procés de treball.
c. Adapto la meva manera de redactar a les circumstàncies de cada moment

10) Consultar manuals:

a. Mai no consulto diccionaris, llibres de gramàtica o manuals. Tampoc no utilitzo verificadors gramaticals.
b. Consulto diverses vegades aquests manuals i sempre verifico la correcció amb verificadors ortogràfics d'ordinador.
c. Només en escrits difícils utilitzo manuals o verificadors ortogràfics.

Vols saber quina és la teva puntuació?
/ El raonament de les preguntes

 

QÜESTIONARI