I tu, com prepares els exàmens?


Respon individualment aquesta enquesta i, en acabar, aplica-hi el barem quantitatiu que s’indica a continuació.

ENQUESTA D’HÀBITS D’ESTUDI

Respostes: 4- Sempre, 3- Sovint, 2- Poques vegades, 1- Mai

1- Faig un esquema abans de respondre qualsevol pregunta. ____
2- Procuro respondre totes les preguntes de la prova. ____
3- El dia anterior a l’examen em relaxo, dormo vuit hores i no estudio compulsivament. ____
4- Em poso a escriure havent reflexionat sobre les preguntes. ____
5- Preparo de manera diferent cada examen, segons la naturalesa de l’assignatura. ____
6- Arribo amb temps a l’examen per no anar amb presses. ____
7- El dia abans preparo tranquil·lament tot el material que necessitaré. ____
8- Miro amb atenció el redactat de les preguntes i, sobretot, la instrucció principal que s’hi dóna. ____
9- Si es pot triar, responc les preguntes que sé bé i no m’aventuro a encertar les altres. ____
10- Estudio les assignatures amb temps suficient per a l’examen. ____
11- Faig una bona presentació. ____
12- Repasso a consciència l’examen abans de lliurar-lo (ortografia, expressió, etc.). ____
13- Faig assajos a casa, o amb els companys, de la prova que pot sortir (redacció o esquemes). ____
14- Distribueixo el temps proporcionadament entre les preguntes, segons la importància que tenen. ____
15- Procuro anar a l’examen amb el convenciment que estic ben preparat/da. ____
16- Preparo l’examen i el redacto tenint en compte les particularitats del professor/a. ____
17- Aprofito tot el temps que em donen: no corro a presentar l’examen. ____
18- Aprofito la revisió d’examen per saber en què podria millorar, tant si he tret una bona nota com si no. ____
19- Pregunto el tipus de prova que es farà amb anterioritat a la preparació. ____
20- A part de l’estudi individual, procuro de treballar col·lectivament, en petits grups d’intercanvi i de discussió. ____


Consulta els teus resultats

[Test elaborat per J.M. Castellà]

Tornar adalt

 
 

TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
EXAMEN