Quina imatge tinc de mi com a escriptor/a?

Escriu una redacció d'entre 300 i 400 paraules sobre el tema del títol. Respon primer les preguntes següents, ordena'n les respostes per apartats i redacta un primer esborrany de la redacció.

 • T'agrada escriure? Què t'agrada més i menys d'escriure?
 • Escrius gaire sovint? Et fa mandra posar-te a escriure?
 • Per què escrius? Per passar-t'ho bé, per comunicar-te, per distreure't, per estudiar, per aprendre...
 • Què escrius? Com són els textos que escrius? Quins adjectius hi posaries?
 • Quan escrius? En quins moments? En quin estat d'ànim?
 • Com treballes? Comences de seguida a escriure, o dediques temps a pensar abans? Fas gaires esborranys?
 • Quin equipament utilitzes? Quin t'és més útil? Com t'hi sents?
 • Repasses el text sovint? Consultes diccionaris, gramàtiques o altres llibres?
 • Et sents satisfet/a del que escrius?
 • Quins són els punts forts i els febles?
 • Com creus que podrien millorar els teus escrits?
 • Com t'agradaria escriure? Com t'agradaria que fossin els teus escrits?
 • Què sents quan escrius? Alegria, tranquil·litat, angoixa, nerviosisme, pressa, placidesa, cansament, avorriment, passió...
 • Aquestes sensacions, afecten d'alguna manera el producte final?
 • Què diuen els lectors dels teus textos? Quins comentaris et fan més sovint?
 • Els llegeixen fàcilment? Els entenen? Els agraden?
 • Quina importància té la correcció gramatical del text? Et preocupa gaire que hi puguin haver faltes al text? Dediques molt de temps a corregir-lo?
 • T'agrada llegir? Què llegeixes? Quan llegeixes?
 • Com llegeixes: ràpidament, amb tranquil·litat, sovint, abans d'anar a dormir...

Extret de CASSANY, D. La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. 1993.

Consulta els teus resultats

Tornar adalt

TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
PERFIL D'ESCRIPTOR/A