COM EL FAIG?

1- Posa’t en situació: en una assignatura de la carrera t’han demanat que facis un treball d’entre 12 i 20 pàgines sobre algun aspecte que t'interessi i que estigui relacionat amb la matèria. Dedica uns minuts a triar aquest tema (fes-te’n llistes, parla’n amb els companys, etc.).

2- Bé, si ja has triat el tema, la qüestió és: per on començar? A continuació tens una llista d’algunes de les tasques que cal fer per elaborar un treball acadèmic. Ordena-les en el que seria el teu pla de treball personal, compara aquest pla amb un parell de companys/es i discutiu quin seria el pla “ideal” (Alerta: no n’hi ha d’haver només un, d’ideal!). Tingues en compte, a més, que qualsevol pla de treball seriós ha d’anar acompanyat d’un calendari de realització.

Llista de tasques

- Fer l’índex.
- Redactar la introducció.
- Redactar les conclusions.
- Estructurar el material.
- Redactar uns objectius.
- Decidir el títol del treball.
- Anar a la biblioteca a buscar bibliografia.
- Cercar informació navegant per Internet.
- Preguntar amb exactitud la mena de treball que se’t demana.
- Redactar el cos del treball.
- Buscar textos per citar.
- Seleccionar les cites.
- Recol·lectar els textos, fenòmens, idees, objectes, etc. a analitzar.
- Revisar la redacció i polir-la.
- Tornar a estructurar el material.
- Tornar a redactar els objectius.
- Refer l’índex.
- Refer el títol.
- Elaborar la llista de referències bibliogràfiques.
- Repassar els errors tipogràfics i ortogràfics.
- Redactar un resum o abstract.
- (Altres que tu hi afegeixis).

 

[Adaptació de Phyllis Creme i Mary R. Lea, Escribir en la universidad. Barcelona, Gedisa, 2000]

Si tens dubtes sobre el treball, aquí tens tot un seguit de preguntes que pots fer al teu tutor o a la teva tutora:

. A la introducció, he de dir exactament què és el que pretenc fer?
. Com he d'incorporar les cites?
. Com he de presentar els gràfics, diagrames, quadres, i referir-m'hi?
. Quan parlem de "fer servir proves per sustentar l'argument”, a quin tipus de proves ens referim?
. No acabo d'entendre el títol que s'ha proposat per al treball.
. Podria tenir més informació sobre el tema?
. Puc utilitzar la primera persona del singular?
. Em pot donar algun consell sobre aquest treball en especial?
. Em podria donar explicacions o models sobre el que «no» he de fer en aquest treball?

 

 

Revisió del treball

 

 

Tornar adalt

 
 

TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
TREBALL ACADÈMIC