• Centres de redacció per a estudiants:

  - Guia de comunicació eficaç (Universitat Autònoma de Barcelona)

  Aquesta guia és un recurs en línia creat pel Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Consta de dos grans blocs, un de comunicació i un altre de recursos documentals. Dins el primer bloc podem observar els diferents tipus de comunicació que existeixen i els elements que hi intervenen. El segon bloc és interessant perquè hi trobem descripcions i exemples de diversos models de documents com ara l'abstract, el comentari de text, el currículum, l'examen, etc.

  - Herramientas para la escritura científica (Atención Primaria en la red)

  Eina per a la redacció de textos científics que forma part del portal fisterra.com, en el qual hi trobem tot un seguit de recursos útils per a l'atenció primària de la salut.
  La informació d'aquest recurs s'organitza en els següents apartats: estils de redacció, revistes i llibres especialitzats, recursos electrònics, la tasca d'escriure i publicar, les tesis doctorals, i tot un seguit de vincles a altres recursos útils per a l'escriptura científica, i a enciclopèdies i diccionaris generals i especialitzats.

  - Online Writing Lab (Purdue University in West Lafayette, Indiana)

  Centre de redacció de la Purdue University. Es tracta d'un recurs molt complet i útil que està creat per als estudiants d'aquesta universitat però també és accessible per a les persones que no en formen part. Hi podem trobar informació en anglès molt diversa que va des d'aspectes gramaticals i formals de la llengua, a qüestions de redacció, passant per altres àmbits com ara la documentació i la investigació.
  També cal destacar que aquest recurs és interessant perquè conté informació en diversos formats (html, presentacions en Power Point, etc.) i perquè té quatre cercadors que en permeten consultar-lo de manera molt àgil.

  - CPR Calibrated Peer Review (University of California, Los Angeles)

  Recurs de la University of California adreçat a estudiants i docents en l'àmbit de la redacció de textos. Per utilitzar-lo cal registrar-se com a representant d'una institució acadèmica o bé com a membre o estudiant.
  Per als estudiants, aquest recurs és útil, ja que els permet introduir els seus textos i revisar-los a través de vuit fases que aquest mateix recurs proposa.
  Per als docents, és interessant perquè conté una mena de "biblioteca" en la qual s'hi poden trobar textos i exercicis per tal que els alumnes millorin les seves tècniques de redacció i de revisió.

   

 • Organitzacions:

Aquesta pàgina està adreçada a persones que treballen o col·laboren amb centres de redacció, i a persones que en volen formar un.
A banda de la informació que hi podem trobar sobre l'Associació, aquesta pàgina és interessant perquè conté tot un seguit de vincles que ens duen a recursos útils per a la redacció de textos. Aquest recursos estan agrupats en les categories següents: fase de planificació i organització, textualització, qüestions de llengua, anglès com a segona llengua, qüestions d'estil i lectura de textos. També hi trobem vincles a altres centres de redacció.

- National Center for the Study of Writing and Literacy (University of California at Berkeley)

El National Center for the Study of Writing and Literacy (NCSWL) ha dut a terme tot un seguit de projectes de recerca en l'àmbit de l'aprenentatge de l'escriptura. Així mateix, aquest centre també a realitzat tallers per a docents de l'àmbit de la redacció a nivell d'educació primària, secundària, i a nivell universitari.
Si bé ja no desenvolupa aquestes tasques, encara es pot consultar tota la informació a través de la pàgina web.

Aquest recurs pertany a la División Pedagogía Universitaria y Capacitación Docente del Departament d'Educació i dóna compte d'aspectes com ara la comprensió i la producció de textos per part dels diversos participants de la vida acadèmica.
Si bé alguns apartats encara estan en construcció, podem consultar una publicació i algunes activitats d'intercanvi.

- Habilidades Académicas. Enseñar y aprender en entornos universitarios. (Freie Universität Berlin)

 

Recurs adreçat a totes les persones que vulguin publicar, llegir i discutir temes relacionats amb el discurs acadèmic en llengua castellana.
Així mateix, també hi podem trobar una bibliografia molt extensa en l'àmbit del discurs, una base de dades amb materials, un fòrum de discussió i tot un seguit de vincles a altres recursos útils en aquest àmbit.

- ADIEU: Akademischer Diskurs in der Europäishen Union

 

ADIEU és un projecte que té com a objectiu desenvolupar materials útils en l'àmbit del discurs per a classes presencials i per a autoaprenentatge.
Aquest recurs ens proporciona materials tant en castellà com en alemany, i hi podem trobar les informacions següents: dades empíriques, un glossari de termes estudiantils, consells per escriure una monografia, recomanacions per evitar el sexisme, etc.

 

Revista en línia que analitza els vincles que existeixen entre la retòrica, la tecnologia i la pedagogia.
L'accés a tots els articles és gratuït, malgrat que la revista ofereix la possibilitat de subscriure-s'hi per tal de rebre informació sobre les novetats i actes que s'organitzen.

- Revista electrónica DISCURSO

Aquesta revista constitueix un espai de divulgació i producció relacionat amb l'estudi del llenguatge i del discurs.
Aquest espai pretén fomentar la interacció i el debat entre investigadors, alumnes i estudiosos de diferents disciplines.
A través del seu web podem consultar articles, ressenyes i entrevistes, i fins i tot números anteriors de la revista.

 

 • Altres recursos útils per a la redacció

  - Real Academia Española

  Pàgina de la Real Academia Española. Permet l'accés a totes les edicions del DRAE en format electrònic i la consulta dels corpus de la Academia (CREA i CORDE). Així mateix, té un conjugador verbal i també ofereix la possibilitat de realitzar consultes lingüístiques.

  - Agencia Efe

  Des de la pàgina de la Agencia Efe es pot consultar El español urgente en línia. Es tracta d'un diccionari de dubtes amb informació sobre neologismes, antropònims, topònims, gentilicis, transcripcions, traduccions, barbarismes, abreviatures i usos erronis.

  - Eldígoras

  Pàgina de llengua, literatura i arts gràfiques gestionada per Francisco Javier Cubero. Conté vincles a altres pàgines sobre llengua castellana, i a diccionaris i glossaris. També conté apartats sobre gramàtica i ortografia, amb exercicis i correccions.

  - Criteris lingüístics (Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya)

  Recurs en llengua catalana que tracta aspectes com ara les abreviacions, les citacions bibliogràfiques, l'escriptura de nombres, les majúscules i les minúscules, els recursos tipogràfics, els signes de puntuació, els tractaments protocol·laris, etc. A més, proporciona informació útil sobre la traducció de noms propis catalans al castellà, al francès, a l'anglès i a l'alemany.

  - Consorci per a la Normalització Lingüística

  Aquest recurs ofereix un ampli mapa de recursos lingüístics: assessorament lingüístic en línia (models de documents, diccionaris i vocabularis, correcció i traducció, gramàtica catalana, etc.), aprenentatge de la llengua catalana, certificats de llengua catalana, promoció del català, etc.

 

  Volver arriba

 


RECURSOS
PÀGINES WEB DE REDACCIÓ