DTCL Recruiting

Per accedir als formularis (Treballar al DTCLInformes de referència) heu de registrar-vos. Cliqueu damunt el quadrat de la cantonada inferior dreta i a dins cliqueu "Crea un compte nou"; després de crear el compte rebreu un correu electrònic amb instruccions per accedir als formularis, si el correu no us arriba reviseu la carpeta de correu brossa.

Per sortir de la sesió cal clicar el mateix quadrat.

Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Recursos humans" titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la gestió dels recursos humans de la Universitat. Aquestes dades podran ser cedides quan la cessió estigui autoritzada per una llei (Tresoreria General de la Seguretat Social, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Muface, Agència Estatal d'Administració Tributària, personal mèdic i autoritats sanitàries, quan sigui necessari per solucionar una urgència o per realitzar estudis epidemiològics); a altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (Departament d'Economia i Coneixement) o quan tinguin per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats estadístiques; quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (entitats bancàries per a l'abonament de la nòmina); quan sigui necessari per la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (a organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajuts oficials de països de l'Espai Econòmic Europeu); amb el consentiment previ de la persona interessada a entitats del Grup UPF per a la difusió de productes i activitats, i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12 08002 Barcelona.