Contractes predoctorals

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL) de la Universitat Pompeu Fabra ofereix per al curs 2015-2016 cinc contractes predoctorals DTCL i cinc contractes predoctorals SGR-DTCL per a estudiants matriculats o admesos en el programa de doctorat del departament (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge).

El Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje (DTCL) de la Universitat Pompeu Fabra ofrece para el curso 2015-2016 cinco contratos predoctorales DTCL y cinco contratos predoctorales SGR-DTCL para estudiantes matriculados o admitidos en el programa de doctorado del departamento (Doctorado en Traducción y Ciencias del Lenguaje).

For the 2015-2016 academic year, the Department of Translation and Language Sciences (DTCL) at the University Pompeu Fabra is offering 5 DTCL pre-doctoral contracts and 5 SGR-DTCL pre-doctoral contracts for students who are registered or pre-registered in the department's doctoral program (Doctorate in Translation and Language Sciences).