Solucionari

Traducció de les frases en negreta:

1. El seu pare era propietari d'un cinema i la seva mare era professora de dansa.

2. Va decidir estudiar física a la Universitat de Princeton.

Nota de traducció: el procediment de traducció emprat és l'addició d'informació.

3. Era una època molt apassionant per als llicenciats en físiques.

4. A cadascú li atreia el cantó artístic de l'altre, i es van casar el 1976.

5. Entre el 1976 i el 1988 Lightman va ensenyar astronomia i física a la Universitat de Harvard; el 1989 es va traslladar a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), ja que li oferien poder ensenyar les seves dues passions.

Nota de traducció: el procediment de traducció emprat és el calc ("Institut de Tecnologia de Massachusetts") combinat amb el manlleu (addició de les sigles "MIT").

6. Aquests assaigs es van publicar a revistes tan prestigioses com l'Smithsonian i The New Yorker.

Nota de traducció: el procediment de traducció emprat és l'addició d'informació valorativa ("tan prestigioses").

7. Va continuar escrivint, sobretot a l'estiu, i va publicar diversos llibres de text i articles especialitzats, fins que es va introduir en el món de la ficció amb l'obra Els somnis d'Einstein.

Nota de traducció 1: plunging és una metàfora estàndard o tradicional (el significat figurat queda recollit als diccionaris); un procediment de traducció adequat seria la substitució d'una imatge per una altra imatge convencional (modulació del pla concret i real a un pla abstracte o intel·lectiu).

Nota de traducció 2: El títol de la traducció catalana, publicada en català per l'editorial Columna el 1994, du article: Els somnis d'Einstein (i no pas Somnis d'Einstein); es pot consultar el títol a la base de dades de l'ISBN espanyol, http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html. Per tant, el procediment de traducció utilitzat és la substitució per un equivalent (el títol de l'obra en la cultura receptora).

8. M'encanta especialment llegir escriptors d'altres cultures que em transporten a un altre món.

9. A causa del temps que dedica a l'escriptura de ficció.

10. El 1996 li van concedir la distinció (/la menció/el premi) Andrew Gemant de l'Institut Nord-Americà de Física, que s'atorga a persones que han relacionat la física amb les humanitats i les arts.

Nota de traducció 1: vegeu la pàgina web de l'American Institute of Physics, i més concretament l'apartat http://www.aip.org/history/newsletter/fall94/gemant.htm, d'on es desprèn que 'beca' seria una traducció incorrecta.

Nota de traducció 2: vegeu la pàgina web de l'American Institute of Physics, i més concretament l'apartat http://www.aip.org/history/newsletter/fall94/gemant.htm: aquesta pàgina ens fa adonar que a l'original hi ha un error tipogràfic: hauria de dir Gemant, sense erra, i no pas Germant; un cop creat el dubte de si va amb erra o sense, podem fer una cerca a Internet i ens adonarem que la forma correcta és Gemant; per tant, haurem d'esmenar aquest error en la nostra traducció i posar Gemant, sense erra.