Autors: Anna Espunya, Sara Chiné

Processos informàtics: Sara Chiné

Nivell recomanat: inicial.

Text: Moore, Michael (2001) Stupid White Men. New York: HarperCollins publishers.

Objectius: aprendre a detectar calcs lèxics, aprendre a traduir evitant calcs lèxics.

Lectures prèvies recomanades: Manual de traducció anglès-català, 1.3 (en particular, les pàgines 21-22) i 6.5 (en particular, les pàgines 227-228)

Activitats complementàries: exercici (4a) del capítol 6 del Manual de traducció anglès-català (conté solució)

Instruccions: A continuació us donem diversos fragments originals del llibre Stupid White Men, escrit per Michael Moore, i la traducció publicada per l'editorial Empúries, Estúpids Homes Blancs. Feu les activitats següents: 1) Identifiqueu-hi els calcs i digueu, en cada cas, de quina mena es tracta (en trobareu informació si feu les lectures recomanades indicades més amunt). 2) Doneu una traducció alternativa al calc.