Autors: Anna Espunya, Dídac Pujol

Processos informàtics: Anna Puigví

Text: Museums | April 23, 2003, Wednesday. FOREIGN RELATIONS; On the Art-Loan Front, Diplomacy Still Works

Objectius: aprendre a detectar calcs lèxics, aprendre a traduir evitant calcs lèxics.

Nivell recomanat: inicial.

Índex conceptual d'ítems pedagògics: calcs lèxics; falsos amics.

Lectures prèvies recomanades: Manual de traducció anglès-català, 1.3 (en particular, les pàgines 21-22) i 6.5 (en particular, les pàgines 227-228).

Activitats complementàries: exercici (4a) del capítol 6 del Manual de traducció anglès-català (conté solució).

Instruccions: A continuació us donem un text original i una traducció feta per una persona amb un nivell d'anglès mitjà. Entre molts altres errors, a la traducció n'hi ha 5 que es deuen a calcs lèxics. Feu les activitats següents: 1) Identifiqueu els calcs i digueu, per a cada cas, de quina mena es tracta (en trobareu informació si feu les lectures recomanades indicades més amunt). 2) Feu una versió millorada de la traducció (comenceu de nou, si ho creieu més fàcil).