Autors: Anna Espunya, Sara Chiné

Processos informàtics: Sara Chiné

Text: African countries to meet in December to improve water management | November 17, 2003, Monday. <http://www.un.org> Data de consulta: 02/11/04

Objectius: aprendre a traduir sigles.

Lectures prèvies recomanades: Manual de traducció anglès-català, 6.9.2 i 6.6 (en particular, la pàgina 234)

Activitats complementàries: exercici 7 del capítol 4 del Manual de traducció anglès català (conté solució)

Instruccions: Suposeu que l'Organització de les Nacions Unides vol fer una versió en català de la seva pàgina web que contindrà un recull de les notícies més importants del mes. Vosaltres sereu els encarregats de traduir les notícies. 1) Traduïu aquesta notícia, parant especial atenció a les sigles. Utilitzeu els procediments de traducció més adients en cada cas (per més informació consulteu les lectures recomanades).

Si consulteu fonts per Internet, procureu que siguin fiables. Algunes pàgines en català d'organismes de l'ONU són les següents:

-la pàgina d'Unicef d'Andorra (http://www.unicef.ad/)

-la pàgina del Centre UNESCO de Catalunya (http://www.unescocat.org/ct).

També podeu visitar:

-la pàgina en català per l'Associació per les Nacions Unides, tot i que la correcció del català no està garantida (p.ex. ocasionalment fan servir NN.UU. en lloc d’ONU) (http://www.anue.org/cat/anue.html).