Autors: Anna Espunya, Sara Chiné

Processos informàtics: Sara Chiné

Text: UN report finds Sub-Saharan Africa improving on vitamin, mineral deficiencies | October 8, 2004, Friday <http://www.un.org> Data de consulta: 02/11/04

Objectius: aprendre a traduir sigles.

Lectures prèvies recomanades: Manual de traducció anglès-català, 6.9.2 i 6.6 (en particular, la pàgina 234)

Activitats complementàries: exercici 7 del capítol 4 del Manual de traducció anglès català (conté solució)

Instruccions: A continuació us donem un text original que conté diverses sigles. 1) Identifiqueu les sigles que conté l’article. 2) Feu un llistat que contingui les sigles i traduïu-les al català. Utilitzeu els procediments de traducció més adients en cada cas (per a més informació consulteu les lectures recomanades).

Si consulteu fonts per Internet, procureu que siguin fiables. Algunes pàgines en català d'organismes de l'ONU són les següents:

-la pàgina d'Unicef d'Andorra (http://www.unicef.ad/)

-la pàgina del Centre UNESCO de Catalunya (http://www.unescocat.org/ct).

També podeu visitar:

-la pàgina en català per l'Associació per les Nacions Unides, tot i que la correcció del català no està garantida (p.ex. ocasionalment fan servir NN.UU. en lloc d’ONU) (http://www.anue.org/cat/anue.html).