Autor: © Dídac Pujol

Processos informàtics: Sara Chiné

Nivell recomanat: superior (2n curs, Teoria i Pràctica de la Traducció B-A-B).

═ndex conceptual d'Ýtems pedag˛gics: camps semÓntics; intertextualitat; ˙s de diccionaris (significat, etimologia); antrop˛nims.

Objectius: identificar camps semàntics; detectar i traduir al·lusions intertextuals; trobar informació a partir de cerques puntuals a l’Oxford English Dictionary, a diccionaris per a aprenents d’anglès i a Internet (mitjançant Google).

Lectures recomanades: Manual de traducció anglès-català, 3.6.2 (sobre la traducció de la intertextualitat); Manual de traducció anglès-català, p. 32-33, 231-233 (sobre la traducció dels antropònims); James Joyce, Ulysses: Annotated Student’s Edition (editat per Declan Kiberd. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1992, p. 942-944); Harry Blamires, The New Bloomsday Book: A Guide Through ‘Ulysses’ (Londres: Routledge, 1988, p. 3-4).

Instruccions: A continuació teniu un text.

 

 

1) Identifiqueu les referències religioses (és a dir, les paraules pertanyents al camp semàntic de la religió). Llavors, feu-ne un comentari general (és a dir, reflexioneu sobre la funció que té en el text el conjunt d’aquestes referències religioses).

2) Traduïu i justifiqueu breument la vostra traducció de:

2a) intoned (paràgraf 1)

2b) the genuine Christine (paràgraf 9). Indiqueu, a més, per què the genuine Christine és una expressió blasfema.

3) Expliqueu a què fa referència cadascuna de les següents al·lusions intertextuals. Llavors, traduïu-les. Us pot ser d’ajuda fer cerques puntuals a Internet (mitjançant Google).

3a) Stephen Dedalus (paràgraf 5)

3b) Algy (últim paràgraf)

3c) Epi oinopa ponton (últim paràgraf)

3d) Thalatta! Thalatta! (últim paràgraf)

4) Consultes a l’OED (Oxford English Dictionary).

Nota 1. La UPF està subscrita a l’Oxford English Dictionary Online (OED Online), el millor diccionari de la llengua anglesa (l’edició en paper ocupa 20 volums). Hi podeu accedir des de qualsevol ordinador de la xarxa de la UPF a través del catàleg de la biblioteca: busqueu al catàleg de la biblioteca de la UPF el títol OED Online, aneu a “Informació bibliogràfica” i cliqueu sobre la pàgina web de l’OED. Per accedir-hi des d’un ordinador de fora la xarxa de la UPF, aneu a la pàgina web de la biblioteca de la UPF i cliqueu l’opció “Connexió a recursos-e”; seguiu les instruccions i connecteu-vos; tindreu l’accés on-line des del catàleg de la biblioteca de la UPF (busqueu el títol OED Online, aneu a “Informació bibliogràfica” i cliqueu sobre la pàgina web de l’OED).

Nota 2. També us pot ser útil consultar diccionaris on-line per a aprenents d’anglès, per exemple el Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (<http://dictionary.cambridge.org>); el Longman Dictionary of Contemporary English (<http://www.ldoceonline.com>); el Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (<http://www.macmillandictionary.com>: només permet l’accés si es té el diccionari en format paper); o l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary (<http://www.oup.com/elt/global/products/oald>).

Nota 3. Diccionaris on-line en català que potser voldreu consultar: Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana; <http://www.grec.net>); Diccionari de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans; <http://pdl.iec.es>); Diccionari català-valencià-balear (Moll; l’edició en paper ocupa 10 volums; <http://dcvb.iecat.net>).

4a) La paraula ouns (paràgraf 9) no és gaire usual. Busqueu ouns o una paraula que s’hi assembli a l’OED Online. Tenint en compte el context, expliqueu a què pot fer referència aquesta paraula; llavors, traduïu-la.

4b) Traduïu l’expressió jejune jesuit (paràgraf 18). Busqueu jejune en un dels diccionaris per a aprenents llistats a la nota 2, i llavors busqueu aquesta paraula a l’OED Online. A partir de les vostres cerques, proposeu una traducció per a jejune jesuit i justifiqueu la vostra traducció.

4c) Busqueu ungirdled (paràgraf 1) a l’OED Online. Mireu si alguna de les accepcions té un significat religiós. Traduïu ungirdled mitjançant un mot que pertanyi al camp semàntic de la religió. Us hi pot ajudar un diccionari de sinònims en català (per exemple, el Diccionari de sinònims Franquesa publicat per Enciclopèdia Catalana).

4d)

* “Buck Mulligan” (paràgraf 1): busqueu el significat i l’etimologia de buck i de mulligan a l’OED Online. Reflexioneu sobre el significat del nom propi Buck Mulligan, proposeu-ne una traducció i justifiqueu-la breument.

* “Tripping and sunny like the buck himself” (paràgraf 16). Proposeu-ne una traducció i justifiqueu-la breument.

 

Solucionari