de Sagarra, Josep Maria

de Sagarra, Josep Maria Josep M. Ramis dc., 09/05/2012 - 17:47

Comentaris a Dante Aliguieri. La Divina comèdia

Comentaris a Dante Aliguieri. La Divina comèdia

    [...]

    Comentari al Cant III (Infern)

    Entre els versos de més fama del poema dantesc hi ha aquests nou hendecasíl·labs que encapçalen solemnement el cant III i que totes les edicions marquen amb lletres capitals per donar-los la importància d’una làpida immutable. Aquests versos, sabuts per la majoria de persones que han fet vaga o profunda coneixença amb l’obra de Dant; i repetits tantes vegades com vulgueu en la llengua original, en qualsevulla ambient on sigui possible un tracte ínfim amb l’idioma italià, ofereixen al traductor, precisament perquè són tan coneguts, hàbils paranys no massa fàcils d’escamoteig.

    En el meu propòsit de donar, de la Divina Comèdia, una versió tan fidel com em sigui possible, però al mateix temps tan viva, tan clara i tan poètica com ho permetin les meves limitades facultats d’escriptor, en topar-me amb el famós Per me si va nella città dolente se m’oferien diferents solucions per a triar.

    Seguint la traducció medieval d’Andreu Febrer, o la moderna traducció de Verdaguer i Callís, hauria pogut dir el per me si va amb les paraules “per mi hom va”; la traducció és justa i fidelíssima. Però, aquest “hom va”, ultra el seu encarcarament una punta savi i poc viu en el nostre familiar llenguatge, em sona a l’oïda d’una manera dura i poc musical. Aleshores la forma “hom va” hauria pogut substituir-se pel “per mi es va”, més natural i corrent, i equivalent, mot per mot, a la forma italiana; però el vers cuinat amb el peu forçat d’aquesta solució, em resultava dur, poc expressiu i descolorit. Aleshores, atenint-me a la força popular, viva i directa que té la poesia del Dant, malgrat la seva sàvia i complicada arquitectura, em va semblar que, essent la porta de l’Infern qui parlava, i que en el poema aquestes paraules de la porta, dirigides al condemnat que la travessa, volen tenir una patètica i austera solemnitat, podia interpretar jo d’una manera més viva la intenció dantesca, emprant el “per mi aniràs”, forma que té un punt de retòrica de rondalla popular i de cançó; forma, a la meva manera de veure, més viva que el “per mi hom va” i el “per mi es va”, i que permet donar al vers la misteriosa pompa musical que demana la grandesa de la porta de l’Infern.

    En aquest primer vers del cant III trobem la città dolente. Aquesta città és l’Infern. La ciutat de Satan, oposada a la ciutat de Déu.

    Andreu Febrer tradueix dolente per “dolent”. Altres traductors catalans, moderns, cerquen adjectius que vulguin dir més o menys el significat d’aquesta lapidària città dolente. En el temps de Febrer, el mot “dolent”, en català, tenia potser el mateix significat del dolente italià o del doliente castellà. Avui dia, però, per aquells obscurs i misteriosos imperatius dels idiomes, el “dolent” català només és aplicable a les coses d’una mala qualitat física o moral. La paraula ha agafat un altre sentit, i no és admès ni possible acceptar “dolent” com un atribut derivat de dolor. Per això jo he emprat el mot “sofrent”. Aquest adjectiu, poc usat entre els escriptors catalans, té, per a mi, tot el gust i tota la intensitat viva i poètica del dolente dantesc. Trencant el costum d’alternar aguts i plans, he traduït els nou primers hendecasíl·labs del cant tercer, en versos exclusivament aguts, per tal de donar més pes i més profunditat de sentència a cada un d’aquests versos i al mateix temps perquè, donades les paraules de l’original, la traducció, en la forma que l’he fet, em permet una més aproximada fidelitat al text.

    Aquests aclariments de caràcter retòric i gramatical, m’interessa fer-los amb tota sinceritat, perquè el lector segueixi amb interès o simpatia la meva versió, participi de la intimitat d’aquesta i comprengui que en el treball que m’he imposat de recrear la Divina Comèdia en català i fer-la viure en la nostra època, la meva intenció de donar un text amb qualitat poètica, porta el pes de l’obscur i silenciós treball de servir, en tots els possibles, una fidelitat al text i una lògica de traducció.

    [...]

    Comentari al Cant V (Infern)

    [...]

    En la traducció d’aquest cant, el traductor se sent una mica avergonyit, perquè és molt difícil donar a totes aquestes paraules el to i l’aire de l’original. No es tracta de traduir d’una llengua forastera ni d’interpretar conceptes, ni d’aconseguir musicalitats prosòdiques equivalents. Com en els instants solemnes de la gran poesia, es tracta de seguir el ritme d’un cor i la percussió d’una intel•ligència excepcionals, que, valent-se de la paraula, creen elements de bellesa pura. Tocar aquests elements de bellesa, despullar-los, desfer-los i refer-los, és una profanació. Aquesta és la servitud del traductor: cometre tals profanacions, que per molt a fi de bé que es facin, delataran sempre la gosadia i la impotència de qui les comet.

    Comentari al Cant VII (Infern)

    Dant situa a cada cercle infernal, a guisa de guardià, un personatge o divinitat de la mitologia grecollatina, adient a la mena de pecat que es castiga en el cercle. Tractant-se dels avars i els pròdigs, Dant tria Plutus; aquest Plutus, alguns traductors l’han confós amb Plutó. Plutó és el sobirà de l’Infern, el màxim personatge infernal, segons els poetes grecs. En canvi, Plutus és el déu de la riquesa, que, com que precisament és orb, distribueix els béns d’una manera gratuïta; aquest déu és el personatge central d’una de les grans comèdies d’Aristòfanes. És natural que tractant-se de moneda i de pecats comesos a causa dels béns materials, sigui aquest Plutus i no Plutó el qui tria el Dant, convertint-lo prèviament en horrible dimoni, per a presidir el càstig dels avars i els pròdigs.

    Plutus, en veure els dos viatgers, exclama aïradíssim: Papè Satàn, papè Satàn aleppe! Ara bé, aquest famós vers del poema representa un dels més considerables trencacolls per als traductors i els comentaristes. Generalment la majoria dels traductors el deixen en la mateixa forma exacta de l’original. ¿Què vol dir aquesta expressió de Plutus? Actualment és una incògnita, com ho ha estat sempre. Els comentaristes antics no estan d’acord i cap d’ells no precisa i raona el significat exacte. Tot el que diuen són suposicions més o menys lògiques. Grazziolo de Bambaglioli, el més antic comentarista, i una de les més fortes autoritats, diu textualment, per explicar l’enigmàtic hendecasíl·lab: Hoc est dicere, o satan, o satan demon, quale mirum et novum est istud, quod isti novi hospites huc accedunt. És a dir, Bambaglioli no resol res. L’Anònim Selecte, d’una autoritat tan gran i tan antiga com Bambaglioli, suposa que aquest hendecasíl·lab, en llengua hebrea, equival a dir: “Meravella, meravella, meravella!” Aquesta interpretació és una mica absurda, donat el to d’ira de Plutus i el que Virgili li contesta. Iacopo della Lana creu que papè és una interjecció admirativa. L’Ottimo Commento, anònim trescentista, editat per A. Torri, també de gran autoritat, opina que papè és una expressió admirativa i aleppe una expressió de plany. El comentari de Pietro Alighieri, fill del Dant, suposa que aleppe és l’aleph, o sigui la primera lletra de l’abecedari hebreu. Aquest criteri l’han seguit molts comentaristes. Entre els moderns és curiosa i bastant lògica la interpretació de Monti (Nuova lezione ed interpretazione della D. C., Milà 1986), que proposa llegir Papè Satàn, papè Satàn a leppe!, i que, segons Monti, equival al grec Papai Satan, papai Satan a lipe, i que significaria: “Oh rebel, oh rebel, vés-te’n.” Altres encara suposen que aquest vers obeeix a un conjur de màgia aràbiga, resultat dels ensenyaments o de la influència que Brunetto Latini exercí sobre el Dant. Brunetto Latini fou ambaixador a Espanya i conegué la ciència i les arts aràbigues; modernament ha estat sostinguda, per alguns, la possibilitat d’una influència de cultura islàmica sobre el poema dantesc.

    Sigui el que sigui, és evident que, d’aquest vers, ningú no n’ha pogut treure l’aigua clara; la majoria d’autors, però, estan d’acord que l’aleppe és l’aleph i que vol dir: “ah!”, o “ai las!”.

    En una traducció poètica com la meva, aquest vers resultava un veritable escull. Hauria pogut donar el concepte més estès entre els comentaristes, però això no hauria tingut cap gràcia, perquè, en el poema, les paraules volen representar una manera de parlar diabòlica, un llenguatge obscur, que només entén Virgili, perquè Dant li atorga la gràcia d’entendre-ho tot. Deixant el vers com era a l’original, em trobava que la paraula aleppe no té rima possible en català. Ara bé, suposant que l’aleppe sigui l’aleph hebrea, m’ha semblat prudent traduir-lo per “alep”, perquè així aquesta desinència permet la rima catalana, i resulta un pecat filològic una mica més petit que el que va cometre el Dant. És curiosa la manera com el nostre traductor medieval Andreu Febrer se surt del compromís. Febrer tira al dret, i tradueix Papè Satàn, papè Satàn aleppe!, per “Papa Satan, papa Satan resguard!”.

    No cal dir que la solució de Febrer és massa infantil i inacceptable.

    M’ha semblat natural fer aquestes explicacions; primer de tot, perquè el lector corrent s’haurà topat amb un vers que l’haurà deixat in albis, i el meu deure és fer el poema dantesc el més entenedor possible per a tothom; i en segon lloc, perquè a les persones versades en l’obra del Dant els haurà vingut de nou i els haurà semblat una profanació el fet de mutilar dues lletres de l’hendecasíl·lab original.

    [...]

    Comentari al Cant VIII (Infern)

    [...]

    Un cop abandona Felip Argenti, el Dant veu les torres de la ciutat de Dite, o ciutat de Lucifer. Gairebé totes les traduccions que conec, respecten la paraula italiana —dantesca— Dite, per anomenar el lloc de les majors penes infernals. De les traduccions catalanes, les dues que ens mereixen respecte, la medieval d’Andreu Febrer i la moderna inacabada de Verdaguer i Callís, mantenen també la paraula Dite. Ara bé, el Dant emprà aquesta paraula de Virgili, i del mot llatí Dis, Ditis, en va fer l’italià Dite. Dis equival a Plutó, i en l’Eneida Ditis, o sigui de Dis, és el mateix que dir “del senyor dels Inferns”, o sigui el déu Plutó. Per ésser absolutament fidels, hauríem de traduir Dite per Dis o Dit, si volem catalanitzar de la mateixa manera que el Dant italianitzà. Però el Dite del Dant no és el Plutó de Virgili; quan el trobarem en el cant XXXIV, veurem que no es refereix al Plutó dels grecs i dels romans, sinó al Lucifer dels catòlics. Lo ‘mperador del doloroso regno dantesc, és el Lucifer autèntic, el cap dels àngels rebels, i a la seva rebel·lió i a la manera d’actuar en l’Infern, tal com explica la doctrina catòlica, és al que fa referència el Dant. Doncs bé; jo he trobat natural i propi d’una traducció poètica com la meva, en la qual em proposo la màxima claredat possible, de traduir “la ciutat de Dite” per “la ciutat de Lucifer” o “la ciutat luciferiana”, perquè, en realitat, és de Lucifer que es tracta.

    [...]

    Comentari al Cant XXIII (Infern)

    [...]

    Després d’aquests pensaments i aquestes comparacions, s’acut al Dant que si ells han estat la causa de la situació desgraciada dels dimonis, aquests, ara, vindran a empaitar-los, i el mateix pensament fa Virgili, el qual, agafant el Dant d’una braçada, comença a rodolar pel pendent fins arribar a la fossa sisena i escapar-se de l’envestida dels dimonis irats. En aquesta fossa, troben uns personatges que caminen amb molta fatiga, coberts d’unes grans capes amb caputxa que són de plom massís i estan pintades d’or, i de talla semblant a les dels frares de Cluny. Són els hipòcrites. En la meva primera traducció d’aquest can publicat a La Veu de Catalunya havia seguit el text que en lloc de in Clugnì per li monaci fassi, deia in Cologna per li monaci fassi. Aquesta versió de Colònia era la més admesa, i jo, en el comentari publicat després a La Veu, deia:

    “La comparació que fa el Dant de les capes dels hiòcrites amb les dels frares de Colònia, dóna lloc a diverses interpretacions per part dels comentaristes. En primer lloc, tots els antics creuen que es refereix a la Colònia germànica, l’actual Köln. Entre els moderns, algú creu que sigui la Cologna, en la regió del Veronès, i fins hi ha qui creu que es tracta de l’abadia francesa de Cluny. L’Anònim Selecte dóna aquesta explicació: “A Colònia hi hagué una abadia de frares molt rics i nobles que mostraren tanta supèrbia, que llur abat, amb una bona companyia de monjos, anà a Roma i demanà al Papa que els deixés portar la capa d’escarlata i la caputxa d’or. I el Consistori dels cardenals, amb el Papa, indignats d’aquesta gosadia, els varen manar que duguessin els hàbits curts del més vil i més ordinari burell, amb unes caputxes que els tapessin ben bé el cap. I així fou complert com càstig per llur hipocresia.” I el mateix expliquen altres comentaristes antics. En canvi, l’Ottimo Commento creu que el Dant fa referència als hàbits dels monjos de Colònia, que per modèstia i honestedat eren llarguíssims, amb unes enormes caputxes que no els deixaven veure la cara.”

    Al cap de cinc anys, quan m’he posat a revisar la meva traducció d’acord amb el material més modern i més autoritzat, em trobo que en l’edició de la Divina Comèdia de la Societat Dantesca Italiana, de l’any 1938, amb el comentari de Vandelli, la Cologna, hi era substituïda pel Clugnì, i Vandelli, en la seva nota, defensa la substitució d’una manera que em sembla justíssima. En el meu primer comentari, jo aportava l’autoritat dels antics exegetes i donava la versió Clugnì com la menys admissible.

    [...]

    Comentari al Cant XXII (Purgatori)

    [...]

    Virgili pregunta a Estaci per què, si va tenir tant seny, va caure en el pecat d’avarícia; i el poeta de la Tebaida, en una llarga i subtil explicació, li aclareix que no va ésser avar, sinó pròdig, i que ja haurà vist, en l’Infern, que avarícia i prodigalitat, tot i ésser dos pecats oposats, es penen i es purguen en el mateix lloc. Estaci diu que el que el lliurà d’ésser excessivament pròdig i el conduí a la raó, foren aquests versos de Virgili: “¿Per què no frenes tu, oh sagrada fam de l’or, l’apetit dels mortals?” Ara bé; aquest punt de la Divina Comèdia ha donat lloc a comentaris llargs i controvèrsies. El Dant fa al·lusió als versos 56 i 57 del llibre tercer de l’Eneida: Quid non mortalia pectora cogis, —auri sacra fames. El sentit dels versos és “A què no condueixes, tu, fam maleïda de l’or, els apetits humans”, frase d’Eneas davant del crim de Polimèstor, comès per la seva fam maleïda de riqueses.

    Molts traductors del Dant, en arribar a aquest punt, han optat per donar a les paraules l’autèntic sentit que els donà Virgili; però, aquesta solució, a mi em sembla bastarda. És evident que el Dant dóna, a la sacra fames de Virgili, un valor fals. És a dir, Virgili execra l’avarícia i l’apetit de les riqueses, i Estaci sembla que exalti la fam de l’or i les riqueses per combatre els pròdigs i dilapidadors. ¿Com s’explica aquesta alteració de valors en el Dant, ell que sabia de cor, i millor que ningú, el seu Virgili? Potser el Dant cità de memòria la frase despresa del passatge, atribuint-li un sentit diferent, o aplicant-la a voluntat, convençut que la sentència virgiliana era com un ganivet de dos talls, o com el joker dels jugadors de poker. Potser volgué fer d’Estaci una figura tan addicta a Virgili, que es troba en les paraules del mestre ensenyaments per a totes les virtuts, ensenyaments que el propi Virgili no sospità mai. Sigui el que sigui, jo he traduït els versos fidel a l’original dantesc, fent el poeta responsable del que va escriure.

    [...]

    Comentari al Cant Primer (Paradís)

    [...]

    Apareix ara el primer dubte del Dant, que Beatriu aclarirà. Som al vers 76, i el Dant diu literalment: “Quan la roda que tu sempiterneges desitjat, a ella em féu atent amb l’harmonia que tempres i discerneixes...” Aquesta tercina, una mica complicada, fou traduïda pel nostre Andreu Febrer d’aquesta manera: “Quand la roda, la qual Tu sempiternes —desigada assí me féu actès— ab l’harmonia que temprant discernes...” La versió de Febrer, en aquest punt, la dono com a prova, primer, de la incomprensió absoluta de Febrer d’aquesta tercina; segon, de la incomprensió, per a un lector català, del que vol dir Febrer. Tot l’interès està en el “desitjat” —desiderato— que, masculí, es refereix a Déu. Febrer, no sé per quina raó, traduí “desitjada”, que essent femení concorda amb “la roda”. Les dificultats, per a un traductor responsable, en un cas així, són grans. Primer de tot, ens interessa saber què vol dir el Dant. La interpretació ens la dóna en el Convivio (II, III, 9) i el sentit serà aquest: “Quan la roda que Tu mantens en un etern desig de Tu, cridà la meva atenció, amb l’harmonia que tempres i distribueixes.” Posseït del que vol dir el poeta, i després de pensar-m’hi molt, he intentat traduir la tercina d’aquesta manera: “Quan la roda que et té eternes fretures —tota l’atenció m’havia pres— amb l’harmonia, que al teu gust mesures.” Fins aquí, d’una manera aproximada, he dit el que el Dant volia dir. Però en aquests tres versos el Dant intenta explicar moltes coses que un lector corrent no pot endevinar així com així: la roda és el novè cel, o Primer Movible, que està tocant a l’Empiri, cel immòbil, des d’on governa Déu el gran concert de les esferes. Més endavant el lector s’anirà familiaritzant amb tota la complicació de les deu esferes celestes.

    [...]

    Josep M. de Sagarra: “Comentaris a Dante Alighieri: La Divina Comèdia” dins Dante Alighieri: La Divina Comèdia. Traducció i comentaris de Josep Maria de Sagarra. Barcelona: Joan Sallent, 1947-1951, vol. I, ps. 57-58, 98, 123-125, 139-140, 376-377; vol. II, ps. 351-352. Reeditat dins Josep M. de Sagarra: Obres Completes. Traduccions. La Divina Comèdia. Barcelona: Editorial Selecta, 1983, ps. 44-45, 100-101, 112-113, 322-323, 792-793, 960, i dins Montserrat Bacardí, Joan Fontcuberta i Gel, Francesc Parcerisas (eds.): Cent anys de traducció al català (1891-1990). Antologia. Vic: Eumo Editorial. Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i Interpretació d’ Osona de la Universitat de Vic, 1998, ps. 131-138. (Biblioteca de Traducció i Interpretació; 3).

Josep M. Ramis dv., 11/05/2012 - 09:27

Les delicades mentides

Les delicades mentides

Algú creurà que nosaltres hem vingut al món per actuar d’una manera fisiològica i contribuir a la conservació de l’espècie. Altres persones, atacades de gustos més fins, creuran que la missió de l’home consisteix a portar els gegants, tocar el sac de gemecs o pintar una senyora despullada. Altres, encara més refinats, provaran com dos i dos fan quatre que la cosa més excelsa que pot fer un mortal és una feina de destrucció per mitjà dels monopolis, dels gasos asfixiants o la diplomàcia. Tot això és acceptable, com també és acceptable posar un nen al món, i qui diu un nen diu una nena, per contribuir a la glòria dels clubs de natació o de les conferències de Sant Vicenç de Paül.

 

Jo no em barallaré amb ningú, ni discutiré res sobre les finalitats a què ens destina la història natural. Ho admeto tot. Des dels partidaris del negoci de la salvació de l’ànima fins als partidaris de qualsevol negoci brut, com per exemple la usura.

Ara, que jo crec que l’home ha vingut al món per dir mentides. El fet de mentir, de falsejar la veritat, o allò que nosaltres ens pensem que és la veritat, em sembla la cosa més dolça d’aquest món. I no sols la cosa més dolça, sinó l’única compensació que se’ns ofereix en aquest tripijoc tan tèrbol, tan incoherent i tan disgustat que se’n diu la vida de cada u.

La paraula civilització equival a la paraula mentida. Mentida vol dir afirmar o presentar com a certa i real una cosa que no ho és. I la civilització tendeix precisament a aquesta mena de jocs de mans delicats. Des que el món és món, l’home lluita contra el realisme i contra els fets naturals. Les cotilles que les dones duien en altres èpoques, les faixes que duen avui, ajudades dels massatges, dels banys turcs i dels règims alimentaris especials, amb tots els secrets i totes les invencions de la perfumeria, no són altra cosa que presentar un cos que fa rodar el cap si voleu, però que és una «mentida biològica». El que diem de les dones, ho podem dir dels homes: les nostres galtes rasurades, les perruques que usen determinats senyors, els aparells ortopèdics, etc., etc., no serveixen per a altra cosa que per a falsejar la nostra realitat.

Ara imagineu-vos totes les mentides que diem d’un cap de dia a l’altre. Mentides interessades, mentides per vanitat, fins allò que la gent amb una certa condescendència en diu mentides piadoses, per a enganyar els malalts, els eixelebrats i els qui no tenen un pa a la post. Les agres mentides que es diuen quan un hom rep l’atac d’una demanda monetària. Les històries que s’inventen per demanar suma humil de cinc pessetes i les històries que s’inventen per negar aquesta suma humil. Això són les mentides que dicta l’instint de conservació. Després hi ha les meravelloses mentides gratuïtes, que gairebé totes volten al costat del problema sexual. Aquelles mentides que un hom fabrica en una penya d’amics, tot fumant un cigar i sentint com es resol satisfactòriament la digestió gàstrica. Les mentides que degeneren en calúmnies de vegades, que degeneren en perjudici d’altri, només que per satisfer la vanitat d’un instant, per tenyir el monòleg greixós i nicotinat d’una impalpable aurèola d’èxit.

Després d’aquestes mentides sexuals vénen les de gran fantasia; les que atribueixen al mentides proves de valor, o situacions d’un bizarre aclaparant, mentides explotades impunement, sincopades, recalcades amb sospirs, amb espirals de fum i amb tremolor de parpelles.

Tot això, ho fa l’home; tot això, ho fem nosaltres, per destruir l’efecte llepissós de la dura realitat, per superar-nos, per posar-nos un panache damunt la closca de gallines vergonyants.

Qui sigui pur que tiri la primera pedra; el qui no hagi estat mai atacat de la dolça vanitat de mentir que em digui que sóc un malabarista pèssim.

I contra aquest mal és gairebé impossible lluitar, perquè de vegades en les mentides rau el consol i un cert sentit de continuïtat de la vida. Imagineu-vos tots els inventors de religions, totes les complicades, absurdes i monstruoses teogonies, que s’han inventat els eixerits de les tribus, per assolir que els homes treballin, se sacrifiquin, es deixin tallar una mà o deixin prostituir llurs filles.

Ara, que per damunt de totes les mentides àcides, producte de la civilització, i les mentides cruentes, producte d’una humanitat primària, hi ha alguna mentida inefable que les redimeix totes, com per exemple, la mentida de la diada dels Reis.

L’home que ha mentit per interès, per vanitat, per mala fe o per simple poca solta, el dia dels Reis si és pare de família i si té un nen o una nena d’aquells que fan un efecte màgic, pot donar-se el gust de mentir per un motiu gairebé celestial.

Imagineu-vos –molts dels qui em llegiu no teniu necessitat d’imaginar-ho– la gràcia meravellosa de fer de Rei d’Orient. De poder entabanar deliciosament les vostres criatures amb totes les històries de les mil i una nits. D’evocar amb la vostra llengua pecadora i banal aquells tres camells aeris, aquells tres personatges de barba blanca, barba rossa i barba negra respectivament, que, sense cap altre motiu, només que per un color blau cel de generositat que té la diada, han d’omplir el desig de la canalla amb les més inútils, les més llampants i les més truculentes joguines del món. I, després d’omplir el cap dels vostres fills amb l’alcohol de totes les bogeries i totes les il·lusions, podeu veure realitzada la vostra «mentida», podeu constatar l’efecte biològic de la vostra mentida, en l’alegria, l’atabalament, les llàgrimes i les tombarelles dels vostres fills.

Mirador, 9-1-1930

SAGARRA, Josep M. de, “Les delicades mentides”, Mirador, 9-1-1930.

admin dg., 08/01/2017 - 14:02

Olor de novel·la

Olor de novel·la
Tots d’ençà que tenim ús de raó ens hem dedicat a llegir novel·les. Jo, com tots, també he fet el que he pogut en aquest ram de lectures, però m’han interessat més que les novel·les, en la meva primera joventut, els llibres d’història, i dels llibres científics he anat a caçar sempre allò que feia referència a la Biologia. Dels llibres d’història he apreciat, damunt els altres, els que tenien un caràcter més biològic i més directe, com, per exemple, els llibres de memòries i les narracions fetes en calent damunt els grans esdeveniments llunyans. Jo em penso que aquest entusiasme per les narracions d’aquesta mena, en les quals sembla que es troba alguna cosa de la sang i l’alè del narrador, és degut a una mena de fúria lírica, a una necessitat fatal de sentir el món i els homes amb un tacte poètic. El temperament poètic, en general, obra al marge de la crítica i de la reflexió, cerca la medul·la, el color dominant i el que podríem dir-ne la densitat sentimental de les coses, i, quant a apreciar el matís i la delicadesa d’allò que impressiona el temperament poètic, quan es tracta de traduir-lo en llengua literària, el poeta aspira a donar a la seva paraula i al seu vers tot allò que s’acosti més al ritme de la sang dins d’una artèria o a la vibració de l’iris de l’ull.
 
Jo no sé si això que dic és ben exacte; però, després de més de vint anys de treballs poètics, m’adono que aquesta preocupació –i de vegades aquesta sinceritat– biològica, directa i sensorial ha estat la dominant de la meva literatura. I és naturalíssim que, essent així, en les lectures que fan referència al passat, m’impressionés molt més una obra en la qual pogués trobar el rastre d’una ungla o d’una llàgrima autèntiques que no una obra cuinada amb un feix de preocupacions crítiques i filosòfiques i en la qual la vida fos una creació artificial, trucada per mitjà de les receptes més excel·lents.
 
Totes les coses del meu món, les internes i les externes, tant si pertanyien al clima dels meus sentiments o dels meus pensaments com si feien referència als éssers vius, als paisatges urbans o a l’engrescament policolor de la naturalesa, jo les havia vistes a través d’aquest cristall líric, renyit amb la reflexió, que formula la imatge, incoherent de vegades, que no té res a veure amb la lògica, que és ràpida, que no admet contemplacions i que cerca la paraula per un procediment gairebé intuïtiu. És a dir, en totes les coses d’aquest món, jo, per la meva manera natural d’ésser, hi he sentit sempre una especial olor de poesia.
 
Però em començo a adonar, i això em penso que és un mal de l’època i un mal d’ésser molt a la vora dels quaranta anys, que aquest cristall líquid se’m va entelant cada dia més per les teranyines de la reflexió i pels prejudicis de la crítica. L’entusiasme poètic que cercava la medul·la i el color dominant i que ambicionava donar amb les paraules el ritme fisiològic d’una artèria, es converteix en una mena de somriure –una mica amarg, si es vol– que s’entreté en la consideració, no de la medalla sola, sinó de tota l’arborescència nerviosa i del greix que serveix de llit als nervis, i de la pell, que és la funda del greix i del múscul, i de l’aire, que és la funda de la pell, i de les causes i les conseqüències de tot plegat.
 
És a dir, l’olor de poesia que trobava en totes les coses es converteix en una olor de novel·la. En la meva primera joventut vaig fer lamentables intents –algun d’ells publicat– de novel·la; però allò reconec que no era necessari ni res sincer; no passava d’un exercici sense cap valor, perquè jo encara no sentia l’olor de novel·la que ara començo a sentir quan em deturo a contemplar les ànimes de les persones que he conegut i l’aire i la pedra de la ciutat que m’ha vist néixer.
 
És evident que al món han estat escrites novel·les excel·lents per autors joveníssims, però aquests casos són excepcionals; per regla corrent els novel·listes han estat homes madurs i amb allò que la gent en diu experiència. Jo em guardaré prou de creure que he arribat al punt de posseir aquesta experiència i aquesta maturitat i sobretot a posseir aquest art difícil i complex del novel·lista; l’únic que puc dir a la taula de l’aperitiu dels meus amics, per aquest impudor que tenim de vegades en parlar de nosaltres mateixos, i perquè ja hem tirat el barret al foc i no ens ve d’aquí començar una oració en primera persona, el que puc dir és que fins ara fa molt poc no he començat a sentir aquesta obsessionant olor de novel·la que fa tot el que em volta.
 
Aquesta olor m’ha portat a ensorrar-me dintre una lectura constant i detinguda de novel·les, no pas precisament per passar l’estona i esperar el moment d’adormir-me, sinó per mantenir aquesta olor, per complicar-la, per donar-li intensitat i per veure si és possible que jo també escrigui novel·les. I ara no com a exercici literari, sinó com a vocació determinant.
 
Fa anys –i aleshores jo no sentia ni remotament aquesta olor de novel·la– vaig ésser jo el qui vaig provocar amb uns articles tota una discussió sobre la novel·la i sobre la novel·la del nostre país. Aquesta provocació va tenir per a mi l’interès gran de despertar plomes excel·lents que s’abocaren de bona fe sobre el tema. Com a conseqüència de tot allò va venir el Premi Crexells i han vingut molts intents de novel·la. Tant, que si en un moment ens trobàvem a Catalunya amb un excés de producció lírica i amb una manca gairebé absoluta de prosistes, avui dia la preocupació dels nostres escriptors i dels nostres crítics està quasi exclusivament encarada a la prosa, i som molt pocs els qui continuem publicant llibres de versos.
 
Jo crec que la nostra història social i política de catalans i de barcelonins mereix una novel·la autèntica; jo no sé qui farà aquesta novel·la; tenim ja algun intent de primera, i em penso que entre tots hem de lluitar i cadascú aportar-hi el que pugui. Jo, per la meva part, i fent ús d’aquell impudor de què parlava abans, puc dir que he començat a escriure alguna cosa amb l’intent que sigui una novel·la. No sé si me’n sortiré; ni tampoc sé com me’n sortiré, però no vull fer traïció ni vull repudiar aquesta olor de novel·la que sento desprendre’s de tot, sense que en la facultat de sentir-la hagi intervingut res més que la natural conseqüència dels anys que fa que m’arrossego pel món.
 
 
Mirador, 5-5-1932
 
 
SAGARRA, Josep M. de, “Olor de novel·la”, Mirador, 5-5-1932.
Josep M. Ramis dv., 11/05/2012 - 09:33

Poemes ("Vinyes verdes vora el mar", "La balada de Luard, el mariner", "Cementiri de mariners")

Poemes ("Vinyes verdes vora el mar", "La balada de Luard, el mariner", "Cementiri de mariners")

VINYES VERDES VORA EL MAR...

Vinyes verdes vora el mar,
ara que el vent no remuga,
us feu més verdes i encar
teniu la fulla poruga,
vinyes verdes vora el mar.

Vinyes verdes del coster,
sou més fines que la userda.
Verd vora el blau mariner
vinyes amb la fruita verda,
vinyes verdes del coster.

Vinyes verdes, dolç repòs,
vora la vela que passa;
cap al mar vincleu el cos
sense decantar-vos massa,
vinyes verdes, dolç repòs.

Vinyes verdes, soledat
del verd en l’hora calenta.
Raïm i cep retallat
damunt la terra lluenta;
vinyes verdes, soledat.

Vinyes que dieu adéu
al llagut i a la gavina,
i al fi serrellet de neu
que ara neix i que ara fina...
Vinyes que dieu adéu!

Vinyes verdes del meu cor...
Dins del cep s’adorm la tarda,
raïm negre, pàmpol d’or,
aigua, penyal i basarda.
Vinyes verdes del meu cor...

Vinyes verdes vora el mar,
verdes a punta de dia,
verd suau de cap al tard...
Feu-nos sempre companyia,
vinyes verdes vora el mar!

LA BALADA DE LUARD, EL MARINER

Luard és una pell socarrimada,
i és una llengua que no tasta gras;
clatell pelut, i la gorra enfonsada
fins al nas;
samarreta de plom, cul de cabàs.
Quatre dents que s’escapen vironeres,
d’un trosset de bigoti atapeït,
ulls amb un pam d’ulleres
i unes ungles més negres que la nit.
Luard, cos rebaixat, fortor d’esquer,
peus seguidors de totes les tesqueres,
cridaire, mentider i home de bé,
Luard el mariner!

Més sec que el boll, més pobre que una rata,
entre els xiulets i les cançons s’esmuny;
si peta la batussa i la bravata,
no correrà molt lluny;
li fan por el ganivet i el cop de puny;
més avesat a somniar i a riure,
no està per fressa el mariner Luard,
i, si li deixen una bóta lliure,
per ell no es fa mai tard.
Si el cor de les misèries se li estripa,
amb un traguet ja ha posat oli al llum;
grata amb les ungles un rebrec de pipa
que és sutja i queixalades i ferum,
i va xuclant el fum!

Tot aclofat en el seient de boga,
palpa les cartes amb els cinc sentits:
el rei, i l’as, i el cavall, i la groga
li fugen dels dits;
i dringa el coure en els taulells podrits.
Amunt, Luard! La sort és rosa i grisa;
ja en tens per una veta del calçat
o un pedaç de camisa!
Luard, ara has perdut i ara has guanyat!
I, si les peces són de migra o d’urpa
Luard sempre fa un sol entrellucar;
i, després que estossega i que xarrupa,
diu cargolant les cartes amb la mà:
«Sí, mira! Va com va!...»

Luard vinga a buidar un sac de mentides
de colors blaumarins i virolats
de cares amb cent ulls i pells humides,
i fets desllorigats;
i se l’escolten tots bocabadats.
Conta un calvari d’escorpins i penes
fonedisses del greix
i la perla del pit de les sirenes,
i aquells misteris platejats del peix.
De tot l’encís ell va tastant les vores;
per dir-ne moltes no té el bec covard,
i l’aiguardent va amorosint les hores,
i no hi ha orellafart,
per parar oïda al mariner Luard.

Quan s’ha desfet el feix de nuvolades
i encar tremola esfereït al cel
un tall de lluna amb dotze queixalades,
mig blanc d’angúnia i mig daurat de mel,
Luard, desfent el tel
de la taverna, que el sentit li esborra,
camina cap al mar un si és badoc,
s’estira com un gos damunt la sorra
i canta una tonada a poc a poc.
Diu coses dolces de Marianneta,
coses coents d’un rei i un bordegàs,
i una cançó de xiscles d’oreneta,
de rems d’argent i veles de domàs,
amb una veu de nas.

I avui, tot ple d’unes mentides vives,
per sempre s’ha adormit a dins del port;
els llavis i les dents i les genives
d’una dona de mar blanca de cor
li han endolcit les hores de la mort!
Els pescadors l’han dut sota una vela,
amb un aire sorrut i compungit
li han clos aquelles nines de mostela
i li han creuat les mans damunt del pit...
Demà tota la joia serà muda,
hi haurà una mica de llebeig covard,
i un gustet amargant a la beguda
i un plor de campaneta cap al tard
pel mariner Luard.

CEMENTIRI DE MARINERS

Quan la passada del vent afina
la tarda tèbia del mes d’agost,
penges com una morta gavina
dalt de la pedra grisa del rost.

Des de les blanques parets estretes
veus una mica de mar només;
i encara et poses tot de puntetes,
blanc cementiri dels mariners.

Ningú que als vespres a tu s’atansa
per la drecera magra dels horts
dirà quan vegi l’esquena mansa
que ets el pacífic hostal dels morts.

No et dignifiquen l’antiga esquerda
de les costelles màgics xiprers;
només et volta la vinya verda,
blanc cementiri dels mariners.

És una vinya plana com totes,
ni tu l’esveres ni pensa en tu;
dels ceps li pengen les fràgils gotes
tornassolades del vi madur.

Aquelles bèsties que sol haver-hi
en la pelada pau dels costers
se’t fan, amigues sense misteri,
blanc cementiri dels mariners.

Tant a les clares com a les fosques,
res de basardes, res de perills:
tots els migdies, zumzeig de mosques,
tots els capvespres, desmai de grills.

I a trenc d’albada, lleu transparència:
còbits que piulen pels olivers.
I sempre un clima d’indiferència,
blanc cementiri dels mariners.

Dins la badia, les fustes fartes
de sal i pesca mullen el llom;
els homes passen del joc de cartes
a l’opalina gràcia del rom.

Les dones seuen a les cadires
amb aquells aires manifassers...
I ningú pensa que tu respires,
blanc cementiri dels mariners.

I ve que un dia la veu rossola
d’una campana llagrimejant;
i gent negrenca s’acorriola
seguint la vinya del teu voltant.

La caixa llisa puja la costa;
tu ni la mires: ja saps qui és.
Sens reverència reps el teu hoste,
blanc cementiri dels mariners.

I els qui te’l duen, mentre la pala
remou la terra nets de corcó,
pensen quina hora i en quina cala
i amb qui els pertoca calar l’artó.

Els crida el tràngol i la mullena;
caraimpassibles baixen després,
al teu silenci girats d’esquena,
blanc cementiri dels mariners.

Si el mar és fúria, bot i deliri,
i és embranzida i és cos a cos,
qui se’n recorda del cementiri,
del gris de nacre del seu repòs?

Tu ho saps comprendre; per’xò no goses
guarnir-te d’arbres ni de cloquers.
Tu saps comprendre totes les coses,
blanc cementiri dels mariners!

Ells fan la ruta de la pobresa,
tu fas el somni de l’infinit.
Si ells es resignen a anar a l’encesa,
també et resignes a llur oblit.

Perquè et resignes, perquè t’adones
del que és el sempre i és el mai més,
jo et vinc a veure moltes estones,
blanc cementiri dels mariners.

Jo et vinc a veure per la drecera,
seguint les vinyes, deixant el port;
i em vivifiques amb la manera
clara i tranquil·la de dir la mort.

La mort, com una gran companyia
neta de tèrbols crits baladrers
la mort, com feina de cada dia,
mig de tristesa, mig d’alegria...
blanc cementiri dels mariners!

Josep M. Ramis dv., 11/05/2012 - 09:29

Prefaci a Romeo i Julieta; Otel·lo; Macbeth, de William Shakespeare

Prefaci a Romeo i Julieta; Otel·lo; Macbeth, de William Shakespeare

    Les obres teatrals, per la seva natural condició, no arriben a la plenitud, a la forma adulta i definitiva, fins que es realitzen damunt l’escena. I encara podríem discutir aquesta afirmació; perquè tota obra representada és susceptible de noves possibilitats; pot encara donar més de si en ulteriors representacions més afinades o més intenses, segons la perícia i el talent dels directors de teatre o l’excel·lència dels actors que la facin reviure. Qualsevol comèdia, en el moment que acaba d’ésser escrita, no ha dit tot i no ho ha dit tot encara, perquè sempre li resta un marge per a omplir, necessari a la seva completa manifestació; és el marge assigant als realitzadors i als intèrprets que, naturalment, és il·limitable. En un poema o en una novel·la, al punt d’acabar-los, es pot dir que l’escriptor ha enllestit la feina definitivament; ha consumat un fet inalterable, i al lector i al crític els pertoca abordar l’obra saltant dins el terreny de l’autor; l’autor no es mou de casa seva, que és la seva obra, i qui la vulgui conèixer no té més remei que forçar el domicili, que penetrar en la intimitat literària de l’autor. En el teatre les coses passen completament al revés: l’autor surt de casa amb el seu escrit, que és una capsa tancada, i el contingut de la capsa no es pot conèixer fins que els actors li donen vida amb la viva col·laboració dels espectadors. L’autor, un cop ha finit la feina, no té més remei que desplaçar-se al terreny del públic i fer que l’obra sigui la que penetri en la intimitat emotiva dels espectadors.

    D’aquesta condició no se n’ha escapat mai cap obra de teatre, ni les més excelses ni les més afortunades; el teatre s’ha escrit sempre per ésser representat. Això no vol dir que no es pugui llegir teatre, perquè en realitat s’imprimeix molta literatura escènica que va a parar al silenci de la lectura sense passar per les llums i per la sonoritat de l’espectacle. En aquest cas es troben la immensa majoria d’obres del teatre que anomenem clàssic, supervivent damunt les circumstàncies temporals per la solidesa de les seves valors literàries.

    És més, hi ha teatres, com el d’Èsquil o d’Aristòfanes, que en llurs remotes representacions van promoure la màxima temperatura col·lectiva, i que avui, pels canvis de les èpoques, dels costums i dels conceptes corrents que es tenen de les coses, fan difícil una representació viva, justa i apropiada, però inviten -i amb quina vehemència!- a una lectura reflexiva.

    En el gran tresor pretèrit de les diverses cultures, hi ha produccions teatrals que, no oferint dificultats de representació de les que ara mateix esmentava, porten una tal càrrega de vitalitat i d’explosiva emoció, que la llur sola lectura és ja un festí inapreciable, i sense que encloguin l’ulterior plaer d’una representació perfecta -ai, tan difícil d’aconseguir!- per la llur sola presència en el paper imprès, descabdellen les màximes possibilitats d’entusiasme.

    De tots els autors de teatre que les exigències de l’actualitat, les dificultats d’execució i la frivolitat dels públics, obliguen a romandre més temps en els prestatges de les llibreries que en els cartells teatrals, no n’hi ha cap que mantingui una invitació constant a la lectura, amb tanta arrogància i amb tants drets adquirits, com Shakespeare. En dir que Shakespeare continua erigint-se en l’exponent suprem de la dramatúrgia cristiano-occidental, no està dit tot. Perquè podria ésser gran mariscal de les batalles del teatre, i vestir la seva excel·lència amb peculiaritats literàries de difícil accés per al terme mitjà dels lectors. Però Shakespeare quan escriu teatre és l’autor més obert, més clar i més comunicatiu del món; i fins en les seves més profundes amargors líriques, deixa anar tanta matèria humana en la seva arrencada verbal, que el xoc emotiu senyoreja en la consciència dels més refinats com en la dels més primaris. Shakespeare va escriure per a un públic escandalosament barrejat, comptant només amb els moviments del cor; amb el plor i la rialla, que són patrimoni de tothom. Shakespeare, en el seu moment, no va ésser un autor incomprès ni de minories, sinó tot el contrari; si no conduís a irreverència, diria que fou un autor descaradament «comercial»; d’èxit segur. A desgrat d’això, en ell es produí un dels miracles literaris més grans de totes les èpoques: forçat a fer concessions al gust del seu públic, difícilment trobaríem un fragment de la seva obra vastíssima que no pogués inscriure’s en aquell fris etern -sempre actualíssim- on figuren els més elevats encerts de l’esperit. El perquè d’aquest miracle literari està inclòs en el secret del seu geni. Perquè si aquest concepte de geni, aquesta paraula perillosa i desorbitada, es pot aplicar a algun escriptor sense por d’exagerar, cap en el món no se n’ha fet més digne que Shakespeare.

    Acostar-se als volums d’aquest home únic amb les pretensions de traduir-lo, no és una empresa fàcil. La vitalitat verbal de l’autor, sembla que es rigui de l’arriscat que va a inquietar-la, amb la insolència d’un tauró inescalable. Però al mateix temps que sembla inaccessible, en el fons i en la forma és hospitalari i agraït. Perquè sobreïx de tanta grandesa -n’hi sobra tanta!- que mal que se’n perdi en la mutilació que tota traducció comporta, encara en resta perquè, el qui no pugui gustar l’original, en trobi a bastament per a trasbalsar-lo.

    Els traductors en llengües neollatines -castellans, italians, francesos- han topat davant l’obra de Shakespeare amb dificultats filològiques de vegades sense solució; pequè el vocabulari de Shakespeare, el més ric, el més quantiós i el més desconcertant de tots els escriptors occidentals, ultrapassa les possibilitats d’unes llengües avui controlades per les duanes acadèmiques, i que no poden manejar-se amb aquella anàrquica llibertat i amb aquella desbordant inventiva patrimoni de Shakespeare, que feia el que li donava la gana amb el seu llenguatge d’al·luvió, i de mots importats de la quinta forca, per a ús de pirates, de pagesos i d’aristòcrates, que permetia tota mena d’excentricismes i era el contrari del llenguatge de la prudència i de la mediocritat.

    Quan jo vaig emprendre la meva feina de traduir el teatre de Shakespeare, en la qual he matat moltes hores i alguns anys de la meva vida, vaig adonar-me ben aviat que la nostra llengua, amb la seva gran quantitat d'aguts i de monosil·làbics, amb la seva condició oliosa i generosa d’idioma mal·leable i a mig coure, s’adaptava millor que cap altra neollatina, a les tendreses, a les ferocitats i a l’exuberància de l’anglès de Shakespeare. Comparant el meu treball amb versions franceses -les més perfectes, les més solvents- i amb el que d’autènticament responsable s’ha fet en castellà, veia clarament que era molt més factible traduir un vers blanc de Shakespeare dins un vers blanc català, que no fer-ho en qualsevol altra llengua parenta de la nostra. La prova la tenim en el fet que les millors traduccions franceses i les espanyoles i italianes de darrera hora són gairebé totes en prosa.

    Això, al meu entendre és impropi. Perquè quan s’escriu en vers, per alguna cosa s’hi escriu; i perquè certes tirades o parlaments de Shakespeare, que el ritme del vers manté verticalment, i els dóna aquell crescendo i aquell moviment que sembla el de la pròpia sang dintre les venes, i l’espectador els escolta amb una certa suspensió, en ésser traduïts en prosa, es desinflen, s’aplanten, i pesen a l’orella del públic.

    Un cop vistes les possibilitats que m’oferia el català per adaptar-se al moviment retòric de Shakespeare, vaig intentar que el meu esforç fos el més responsable. Vaig començar a barrejar -cosa incorrecta i nova entre nosaltres- els versos blancs plans amb els aguts, tal com es barregen en el text shakesperià; vaig traduir les parts rimades -que són poques- en formes rimades, i vaig intentar donar un aire popular i una mica salvatge a les cançons intercalades; en altres, com en la famosa «Cançó del salze» d’OTEL·LO, vaig procurar que hi quedés el gust de misteriosa balada. Tot el que és en vers, i tot el que és en prosa, en les meves traduccions, respon exactament a la forma de l’original. Shakespeare acostuma a fer parlar els senyors en vers i d’una manera delicada; en canvi, els criats parlen en prosa i no s’estan de res. Com que Shakespeare menjava a la taula dels senyors es podia permetre aquestes injustícies.

    Podent obtenir una aproximada fidelitat formal en les meves versions, he perseguit la més viva fidelitat als conceptes, sense recular davant la cruesa ni l’audàcia dels mots. Perquè, de vegades, aquesta llima dels traductors ha perjudicat la sana sinceritat de Shakespeare. És a dir, jo no he traduït Shakespeare ni ad usum Delphini, ni per a menors d’edat, sinó per a persones fetes, honestes i normals.

    D’aquest treball meu n’ofereixo tres mostres en el present volum: ROMEO I JULIETA, OTEL·LO I MACBETH. Totes tres obres, les he vist representar, sempre fragmentàriament -llevat de les versions que dirigí Max Reinhardt i jo vaig aconseguir fa prop de quaranta anys, en la meva estada a Berlín- per grans eminències i per actors mediocres en diferents països i en diferents idiomes.

    Aquí, aquestes obres -fins la meva versió de ROMEO I JULIETA- han estat representades; però puc assegurar que mai no les he vistes, ni en tota la seva extensió, ni en tota la seva integritat verbal.

    No vull ponderar -perquè és d’una evidència òbvia- la importància d’aquestes tres peces capitals del teatre de Shakespeare; el lector sap per endavant que les tragèdies de l’amor, de la gelosia i de l’ambició, mai no han estat proclamades amb una veu més augusta que la que trobarà en aquest llibre.

    Ja que no puc invitar el lector a la representació ideal que jo exigiria per a aquestes tres obres, li ofereixo, almenys, una lectura en la qual compta només, com una novetat, l’experiència de la traducció. Jo crec que aquesta experiència, per a les persones no molt ficades en el món de les lletres, pot ésser una sorpresa. Perquè no són poques les vegades que Shakespeare, en els llibres -com en el teatre-, s’ha servit adulterat. Jo he volgut lluitar contra això, i em donaré per ben pagat si el lector, reaccionant d’un just desmenjament davant la circulació de tants llibres prims de cos i d’ànima, pot trobar, en el gruix d’aquest volum, aquella olor reconfortant de la grandesa.

    Josep M. de Sagarra: Prefaci dins William Shakespeare: Romeo i Julieta. Otel·lo. Macbeth. Traducció de Josep M. de Sagarra. Barcelona: Editorial Alpha, 1959, ps. 9-11.

Josep M. Ramis dv., 11/05/2012 - 09:28

Segle XIX

Segle XIX
Fa temps que llegeixo amb molt interès les llargues cròniques que publica Pío Baroja sobre fets i personatges del segle XIX ibèric. Moltes d’aquestes cròniques han estat reunides en el volum darrer de Baroja, titulat Siluetas románticas. L’autor de tants llibres d’imaginació com és Pío Baroja va recalcant cada vegada més la seva predilecció o la seva passió per la història neta i pelada, tan despullada de crítica i de retòrica com es vulgui, atenint-se a la part humana, viva i directa dels fets i dels personatges. A mi em sembla molt interessant i molt útil aquest treball literari de Baroja. Com a poeta que és, i amb el seu temperament anàrquic de tirar al dret, d’anar al gra i deixar la palla decorativa, resulta que la història contada per ell agafa uns colors càlids i unes oposicions de llum i d’ombra que arriben a donar la sensació de veritat, cosa que difícilment es troba en els llibres històrics que s’escriuen avui dia, plens de responsabilitat i d’erudició, però magres de substància poètica i de valor emotiu. La crònica del segle XIX ibèric és desconeguda per la majoria d’homes que han passat per les universitats. Se’n té un ressò o una visió vaga i fragmentària, però el segle XIX, el més dramàtic i el més apassionat del nostre país, en molts aspectes és tan poc conegut com les èpoques remotes dels claustres romànics i dels frares que es pelaven de fred entre una plata de cigrons i un sac de doctrina aristotèlica.
 
I el més curiós d’aquest segle XIX ibèric és que encara viu amb totes les seves característiques i totes les seves conseqüències dins el marc biològic del nostre país.
 
El fet de no haver passat Espanya pel colossal suplici de la guerra deu ésser, sense cap dubte, la causa d’aquesta permanència de mentalitat del segle XIX que encara es respira pertot arreu. Jo no sóc pas d’aquells que creuen que les grans catàstrofes històriques canvien la pell dels pobles i de les persones de la mateixa manera que es canvia la pell de les serps; crec poquíssim en tota mena d’evolucions i cada dia m’agrada més encarar-me amb l’ànima i la literatura dels antics; però, si més no, és evident que aquestes catàstrofes històriques liquiden procediments en la vida política i social dels pobles. Després de la guerra, hem vist que a Europa les coses canviaven al ritme del progrés material, creat i imposat per la guerra; fins les invencions i els experiments de caràcter polítics, els grans negocis, les grans estafades, tot el bo i el dolent que ha tingut un cert crit i una certa ressonància després de la guerra, s’ha vist inflat d’una altra química i d’una altra pirotècnia distintes d’aquelles que s’utilitzaven en el segle XIX.
 
A Espanya no passa res d’això. Tots els intents i totes les provatures sobre la crosta peninsular agafen un aire de paròdia. Aquí hem sentit el ressò de la guerra, n’hem sentit les conseqüències, però no l’hem viscuda definitivament i dolorosament perquè la guerra liquidés tot allò que ha liquidat en altres països.
 
Aquesta importància que encara té el segle XIX entre nosaltres, la podem apreciar a cada moment, i sobretot en els moments de crisi i de catàstrofe com els que ara vivim. L’hem poguda apreciar d’una manera claríssima durant tots els darrers anys de dictadura i de república. És evident que a Espanya, en un moment determinat, ha sortit un home amb un feix d’idees i de bones intencions sota el braç, preocupat pel destí d’imposar un ritme a les coses que s’acostés al ritme creat per al guerra arreu d’Europa. Però és evident també que aquest home, sigui qui sigui, ha fracassat i les seves idees i les seves bones intencions han estat malversades estèrilment, perquè ha topat amb la massa irreductible, tan sentimental, tan olla, tan pintoresca i tan anàrquica com convingui, que representa la nostra herència del segle XIX.
 
I això passa i ha passat en tots els camps, des del més progressiu al més reaccionari, perquè en tots els camps hi ha homes carregats d’idees i de bones intencions. L’experiment, per ara, és completament inútil, i les figures que s’adapten més a la mentalitat i al gust del país ibèric són, sense cap mena de dubte, les que porten més acusades totes les gràcies i totes les tares del segle XIX. A mesura que s’ha anat apuntalant la república, han anat apareixent en el nostre horitzó actual de les ganyotes, les reverències i els somriures d’aquelles Siluetas románticas evocades per Pío Baroja. I és molt possible que tot es resolgui amb una desesperada fórmula segle XIX, però sense la poesia i el color d’època, d’una manera més grisa, més trista, més cansada.
 
 
Mirador, 25-10-1934
 

SAGARRA, Josep M. de, “Segle XIX, Mirador, 25-10-1934.

Josep M. Ramis dv., 11/05/2012 - 09:34

Sobre les olors

Sobre les olors

Barcelona és una ciutat d’olors complexes, vull dir que hi ha tota mena d’olors, bones i dolentes, i olor dolenta es pot entendre en el sentit de pudor; però aquesta paraula em sembla poc espiritual i a més a més innecessària.

 
Doncs sí, Barcelona és un paradís per a un nas expert i educat a la percepció. Això és una conseqüència del clima, de les barreges arqueològiques i d’aquest temperament d’esquirol, barra, tastaolletes, anàrquic, sentimental i espectacular de la gent del nostre país.
 
Hi ha ciutats disciplinades que fan una olor única, hi ha fins ciutats absolutament inodores.
 
Tothom està convençut que les ciutats de la cista de Noruega fan olor d’oli de fetge de bacallà. Que les ciutats d’Holanda fan una olor mixta entre la pintura holandesa i les indústries derivades de la llet de vaca. Que certes ciutats mediterrànies només fan olor de prostíbul i de cacauets. Que altres ciutats mediterrànies només fan olor de cordes de guitarra i de crema per a enllustrar les sabates, amb la sentida lleugera i esporàdica d’un clavell estantís o d’una llàgrima de gelosia.
 
Tothom sap que hi ha ciutats alemanyes que no fan olor de res; que París fa olor de benzina i de camises de senyora; que la vila del Vendrell fa olor de vi i garrofes; que alguna vila aragonesa fa olor d’enecens i de crema d’escarabats i que l’olor dominant de Madrid és una barreja especial de marisc i de cafè amb llet.
 
Jo crec en la importància crítica del sentit de l’olfacte. Per a judicar moltes coses no hi ha altre control que el nas. Per a donar una visió exacta i justa del valor moral i material d’un element qualsevol, només definint l’olor n’hi ha bé prou. Això, no ho ha tingut present algú que hi estava ben obligat, per exemple: els il·lustres autors de les famoses guies Baedecker.
 
Jo no sé si passa a gaire gent, però tant si es tracta d’un paisatge com d’una catedral., com d’un bèstia curiosa, d’una senyora impressionant, o d’un poeta carregat de fama, puc dir que la sensació que em resta més clavada a la memòria és la sensació de l’or percebuda. La memòria visual no és tan forta per ami com la memòria olfactiva. Si una vegada m’acudeix de recordar un carrer o una cas determinada, d’una ciutat vista ja fa anys, no em diré a mi mateix: era un carrer de tals dimensions i de tals colors, sinó que em diré: era un carrer que feia olor de tal cosa; i aleshores l’olor m’explica perfectament els rètols de les botigues, les portes de les cases. El color del cel. La gràcia de les finestres i la moral, l’economia i la història dels habitants. Aquesta concepció una mica baudeleriana del món té naturalment les seves falles, però em penso que dóna resultats més exactes que una simple concepció aritmètica.
 
Barcelona, respecte a les olors físiques, té una força sensacional. Jo confesso que el meu barcelonisme és desesperat, que el meu entusiasme per la vila on he nascut no té límits; però, aquest entusiasme, el sento tranquil·lament i sense escarafalls, l’acostumo a provar en silenci, caminant tot sol pels barris heterogenis, amb els ulls mig aclucats i amb el nas despert.
 
Hi ha racons del famós barri de Ribera, cases de pedra a la vora del port, carrerons antics que encara no ha esbotzat cap reforma, que em proporcionen l’olor de la glòria del meu país; una olor ultramarina, colonial, bandarra, agressiva, escanyolida i retinguda. Olor de gomes, de fustes, de cafès, d’alcohol, olor d’escriptori tronat i de tinter ple de mosques, de mànegues lluents i de corbates fetes; olor de monument d’en Güell i de palmera desmaiada. Hi ha raconets de Barcelona que fan olor de criatura de bolquers, de soledat i de missa de vuit. Altres que fan olor de jardí i de casada de trenta anys; aquests indrets oprimeixen els cors amb un cèrcol de seda. N’hi ha molts que fan olor de pólvora i de misèria simple. Altres que fan olor de fruita del país o de fruita dels tròpics. I encara hi ha cinquanta mil olors més, inconfessables.
 
I, per damunt de la percepció de les olors físiques, hi ha «l’olor moral» de les coses. Tothom ha sentit parlar de la famosa olor de santedat que fan els cossos dels tants després de morts. Això jo no crec que sigui cap forma retòrica, sinó una cosa real.
 
Des del lloc on escric aquestes ratlles, que és l’Ateneu Barcelonès, sento l’olor física de la casa i l’olor dels socis. No crec pecar d’excessiva pedanteria en afirmar que també sento «l’olor moral» dels socis, fins l’olor moral que es desprèn de la meva ploma i de la meva corbata.
 
Entre els homes que veig a la vora meu n’hi ha un que és boig. No té res de particular; en un centre com aquest, en el qual la gent es tanca per llegir i escriure en un relatiu silenci, la bogeria hi té un tant per cent considerable. Vist des de lluny, un Ateneu, o un club literari qualsevol, fa l’efecte d’una gàbia dintre la qual es produeix una activitat anormal i grotesca.
 
Aquest senyor, doncs, de la meva vora és boig. Porta un barret fort i ensorrat damunt un nas de cera mastegada i copia amb unes grans lletres gòtiques el diari de sessions del Congrés de l’any 1907. Aquestes dades no són prou precises per a afirmar el seu estat mental, però del barret es desprèn l’olor característica de la bogeria. És una olor intensa i agra, que fa plorar els ulls i amb prou feines em deixa escriure. L’espectacle de la bogeria és una de les coses més impressionants i més dures que es puguin veure. Però és un espectacle que té grans diferències, enormes diferències, amb el dels qui ens pensem ser relativament normals; l’espectacle de la bogeria podem dir que deia tranquil el nostre egoisme. Ara, el perfum de la bogeria té unes conseqüències més agres. És una olor, si fa no fa, com la de la normalitat. S’assembla, i això és precisament el que impressiona, s’assembla bastant a l’olor que pugui fer això que en diem el seny.
 
 
Mirador, 14-11-1929
 
 
 
SAGARRA, Josep M. de, “Sobre les olors”, Mirador, 14-11-1929.
Josep M. Ramis dv., 11/05/2012 - 09:34