Cel cobert

Cel cobert

El sol, enquimerat amb cada cosa,

amagà tot avui sa testa d'or.

Sols perquè penso en vós, el dia mor

entre una glassa de color de rosa.

Josep M. Ramis dt., 15/05/2012 - 17:50