Celia Alba

Celia Alba

Sóc lingüista per la Universitat de Barcelona i he cursat el màster interuniversitari Ciència Cognitiva i Llenguatge. Actualment, estic cursant el programa de doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe de la Universitat Pompeu Fabra.

La meva recerca se centra en la sintaxi des d’una perspectiva formal i, més concretament, en la sintaxi de la llengua de signes catalana (LSC). La meva tesi pretén fer una descripció formal de les interrogatives-qu en LSC i aportar una proposta d’anàlisi d’aquests tipus d’oracions.

També m’interessen els fonaments biològics de la facultat del llenguatge humà. Darrerament, he col·laborat en alguns treballs que miren d’avançar en la caracterització de la naturalesa d’alguns trets bàsics de disseny del llenguatge humà.

De tant en tant, publico algun post en aquest blog informal de sintaxi.