Jordina Sánchez Amat

Jordina Sánchez Amat

Des del 2016 sóc investigadora postdoctoral al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, dins del projecte del programa Horizon 2020 “SIGN-HUB: Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral”.

El projecte SIGN-HUB té com objectiu crear una plataforma digital que inclourà continguts accessibles relatius a les gramàtiques de les llengües de signes, un atles de les llengües de signes del món, eines de valoració de les llengües de signes i entrevistes a persones sordes signants d’edat avançada. Hi participo tant en el vessant de gestió del projecte (col·laboro amb el coordinador del SIGN-HUB, el Dr. Josep Quer) i també en l’àmbit de la recerca, principalment en l’àrea de l’avaluació de la llengua de signes.

Sóc doctora en Educació i màster en Intervenció i investigació en patologies del llenguatge per la Universitat Autònoma de Barcelona, i llicenciada en Biologia i en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona.

El 2015 vaig defensar la tesi doctoral “Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingüe i en l’atenció a l’infant sord”. Els resultats obtinguts posaren en relleu la necessitat de promoure la modalitat educativa bilingüe i el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana en l’àmbit de la intervenció amb els infants sords.