Marta Mosella

Marta Mosella

Sóc llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i tinc un màster d’especialització en llengua. He cursat el programa de doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge de la Universitat de Barcelona (UB) i he participat en el projecte com a becària FPI (formació de personal investigador) des del 2007 fins al 2011.

Els meus camps d’interès són la sintaxi, les llengües de signes, la tipologia sintàctica entre llengües de signes i l’adquisició de primeres llengües, sempre dins del marc de la lingüística teòrica.

El meu treball de màster tracta sobre l’adquisició del català com a primera llengua. La meva tesi doctoral se centra en les construccions relatives de la llengua de signes catalana (LSC). Aquest treball té diversos objectius: pretén ser una primera descripció de l’estructura, donar una proposta d’anàlisi dins la lingüística teòrica, avançar en la tipologia d’aquestes construccions, i fer una tria inicial dels possibles efectes de la modalitat gestuovisual a l’estructura.