Pàgina principal d'autoaprenentatge

Versión en español
 
Projecte d'Autoaprenentatge de Traducció
Entorn Digital d'Autoaprenentatge en Traducció

Presentació

Els materials d´autoaprenentatge de traducció directa i inversa a l´alemany neixen amb una finalitat clarament didàctica que es concreta en els tres objectius següents:

  • oferir una sèrie de materials que permetin sistematitzar el treball d´anàlisi i de reflexió que comporta tot exercici de traducció,
  • contribuir al desenvolupament de la competència traductora dels estudiants de la forma més autònoma i conscient possible,
  • fomentar la integració entre ensenyament presencial i autoaprenentatge amb tot el que això comporta.

Aquests materials pertanyen a dos projectes paral·lels i complementaris amb formes de treball també paral.leles i complementàries. El primer és el Projecte d’Autoaprenentatge de Traducció (PAT) i el segon, l´Entorn Digital d´Autoaprenentatge en Traducció (ED@T)

Ambdós comparteixen una mateixa estructuració dels seus materials, classificats d’acord amb els següents criteris:

  • combinació lingüística: alemany-castellà, alemany-català, castellà-alemany i català-alemany
  • àmbit: traducció general, especialitzada o literària
  • nivell: inicial, intermedi, avançat

D’altra banda, tots dos tenen un enfocament didàctic força semblant, ja que els materials estan vinculats a un gènere textual que serveix de nexe d´unió amb l´autoaprenentatge de llengua. La diferència entre els dos projectes és que els materials del PAT es presenten com a tasques, més o menys aïllades, que complementen la classe presencial. Per contra, els materials de l’entorn ED@T es presenten com a seqüències de tasques i exercicis que es poden integrar en la classe presencial.

Fes clic en l’enllaç del material amb què vulguis treballar...

Projecte d'Autoaprenentatge de Traducció
Entorn Digital d'Autoaprenentatge en Traducció