• Vincles d'interès

http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/signes/pagines/entrada.htm

Aquesta web, elaborada pel Gabinet de llengua catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Servei de llengües i terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, explica amb claredat l'ús dels signes de puntuació i incorpora exemples i exercicis força útils.

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/323/3231/323115/

Web de recursos lingüístics, elaborada pel SALC (Universitat Pompeu Fabra), que inclou un apartat sobre puntuació. En aquest apartat, hi trobareu explicacions de l'ús dels signes de puntuació, així com exemples i exercicis.

Tornar adalt

Bibliografia

    • MESTRES , Josep M.; COSTA, Joan; OLIVA, Mireia; FITÉ, Ricard (1995): Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. Vic. Eumo; Barcelona. Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat.
    • COSTA, Joan; NOGUÉ, Neus; DURAN, Enric; FARGAS, F. Xavier (1998): Curs de correcció de textos orals i escrits. Pràctiques autocorrectives. Vic. Eumo.
    • PUJOL, Josep M.; SOLÀ, Joan (1995): Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyaaydor gràfic. Barcelona. Columna.
    • PUJOL, Josep M.; SOLÀ, Joan (1993): Tractat de puntuació. Barcelona. Columna.
    • CASSANY, Daniel (1993): La cuina de l'escriptura. Barcelona. Empúries. · Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Número 20, Any VII, gener 2000. Publicació trimestral.

USOS MÉS FREQÜENTS / ERRORS MÉS FREQÜENTS

Tornar adalt

 

LA PUNTUACIÓ

PARÀGRAFS ESPECIALS