Aquest procés consisteix a buscar dades que puguin ser útils per elaborar un text. No es tracta només del seu contingut, sinó també de tot tipus de dades que puguin facilitar la tasca de redacció: el que saps del lector (els seus interessos, els seus hàbits de lectura, les seves manies,etc.), estructures possibles per al text, experiències prèvies de redacció en textos semblants.

MÈTODES PER A GENERAR IDEES

GENERAR IDEES