Usos més freqüents

a) Indicar una seqüència no tancada

Els punts suspensius s'usen per assenyalar que una enumeració no queda tancada o que s'ha interromput momentàniament.

Hi havia mestres, pintors, adobers, pastissers, tintorers, ferrers de tall, conductors...

Condicional: seria, series...


b) Indicar un pensament voluntàriament inacabat

Ja et ben dic jo...!

c) Reforçar la sorpresa, el dubte, el temor o la vacil·lació indicada per l'admiració i la interrogació

Bé vaja, ¡si ho dius tu...! Les obres es troben en la fase inicial... ¡des de fa vuit anys!

d) Amagar un mot groller

En Pere s'indignà i li va dir que era una p... barata.

e) Deixar inacabada una seqüència quan se sobreentén la informació

Ja se sap: qui vol peix....

Errors més freqüents

Cal tenir ben clar que els punts suspensius són tres i s'escriuen immediatament al costat (davant o darrere, segons escaigui) del mot o l'element que acompanyen. A continuació, presentarem els errors que es cometen amb més freqüència.

a) Majúscula després dels punts suspensius

Si l'enunciat conclou amb aquesta marca, el nou segment s'inicia amb majúscula.


No sé què li deuen haver dit... De totes maneres, ja sabem que no té importància.

Ara bé, si els punts suspensius no s'usen per deixar inacabat l'enunciat, sinó que indiquen interrupció momentània, cal utilitzar la minúscula.

No em veig amb cor de dir-li... el que ha passat.

b) Punt després dels punts suspensius

Després dels punts suspensius, s'omet el punt i final. En canvi, després dels punts suspensius es pot escriure el signe d'admiració, el d'interrogació, el punt i coma, els dos punts i la coma.

*És evident que no podreu vèncer la massa obscura que us envolta; a poc a poc anireu cedint i al capdavall sereu absorbits per aquesta multitud de milers d'homes... .
És evident que no podreu vèncer la massa obscura que us envolta; a poc a poc anireu cedint i al capdavall sereu absorbits per aquesta multitud de milers d'homes...


c) La combinació dels punts suspensius amb etc.

Aquesta abreviatura és equivalent als punts suspensius al final d'una enumeració, ja que indica que aquesta no queda tancada. Ara bé, dins d'un mateix text no es poden combinar les dues indicacions.

*Hom usa el corró en màquines molt diverses: tèxtils, metal·lúrgiques, papereres, de transformació, transportadores... etc.
Hom usa el corró en màquines molt diverses: tèxtils, metal·lúrgiques, papereres, de transformació, transportadores...


d) Els punts suspensius i els signes d'entonació

Els punts suspensius poden precedir o seguir els signes d'entonació, segons si l'oració queda interrompuda o té sentit ple.

Em va fer por!... Potser demà...!

EXERCICI

1. Les frases següents acaben en tres punts suspensius. Indica la significació d'aquests punts:

Ja et vaig avisar...
Van jugar a tot: a cartes, a pilota, a la cuit...
Això havia d'acabar així...
Al bar hi havia un soroll...
Agafa un paraigua per si...
Vindrem dissabte, a no ser que...

Significats possibles:

Equivalen a un etc.
En una enumeració incompleta.
Frase interrompuda.
Frase que comporta un sobreentès comprensible per aquell a qui és adreçada.

Revisa la teva pràctica

Tornar adalt

 

LA PUNTUACIÓ
ELS PUNTS SUSPENSIUS