Autors: Sara Chiné, Anna Espunya.

Processos informàtics: Sara Chiné.

Text: Austen, Jane (1813). Pride and Prejudice. Londres: Penguin Books, 1995, p. 161 i 170 i 171

Austen, Jane (1999). Orgull i prejudici. Traducció d'Eulàlia Preses. Barcelona: Edicions Proa i Ediciones Folio, p. 203-204 i 215

Lectures prèvies recomanades: Manual de traducció anglès-català, Capítol 1. Procediments de Traducció.

Activitats complementàries: exercicis 1-4 del capítol 1 del Manual de traducció anglès-català (conté solució).

Instruccions: A continuació us donem dos fragments de la novel·la Pride and Prejudice, de Jane Austen, i de la traducció publicada per Proa i Folio d'Eulàlia Preses. Identifiqueu els diferents procediments de traducció emprats, segons les categories de Vinay i Darbelnet -vegeu bibliografia recomanada.