Nota del traductor a Traïció

L'any 1977*, l'Emma té 38 anys, i el Jerry i el Robert en tenen quaranta.

Traïció pot ser representada sense mitja part, o fent la mitja part després de l'Escena quatre.

H.P.

 

*Nota del traductor

En aquesta versió de Traïció, hem pres l'opció de traslladar l'acció de Londres a Barcelona, i del període 1968-1977 al període 1998-2007. La motivació d'aquests canvis sorgeix de la necessitat de permetre la convivència el més natural possible de l'anglès i el català en alguns passatges que, sense aquest recurs, impedirien la comprensió d'una de les claus subtils del text: concretament, tot allò que té a veure amb les connotacions que deriven de la falsa literalitat de l'expressió "best man", que marca el final de l'obra. El trasllat del temps i del lloc de l'acció, doncs, respon estrictament a una voluntat de traducció compensatòria.