Nota a la traducció de Calígula

Hem optat per presentar la versió portada a escena al TNC i indicar a peu de pàgina, quan s'hi han fet canvis, les opcions de l'original. Aquests canvis responen a tres criteris dramatúrgics generals: dotar de més maduresa el protagonista, per guanyar profunditat discursiva; obviar els elements escènics del context històric, seguint l'esperit de la nota que Camus va incloure en l'edició de 1941 respecte del decorat («Tout est permis, saufle genre "romain"»), i introduir algunes propostes subtils i respectuoses d’aproximació conceptual a l’espectador teatral actual.

Per a l'adaptació dels antropònims, d'acord amb l'opció de Camus, els hem naturalitzat tots excepte els masculins acabats en «-us».